FluidMID – mengderegulator

Måle og Reguleringsstasjon

Anvendelse: Avløpsnettet
Bruksområde: Overvann og fellessystemet
Egenskaper: Regulerbar vannføring og nøyaktig måling
Kapasitetsområde: ca 2 - 2200 l/s
Materiale:

FluidMID er en måle og reguleringsstasjon for bruk på avløspnettet.