FluidSep – Partikkelavskillende Overløp

Prefabrikkert Partikkelavskillende Virveloverløp

Anvendelse: Ledningsnettet, Pumpestasjoner, Renseanlegg
Bruksområde: Fellessystem eller Separatsystem med mye fremmedvann
Egenskaper: God partikkelavskilling, ingen bevegelige deler
Kapasitetsområde: tilpasses
Materiale: GRP

FluidSep er et prefabrikkert virveloverløp. Konstruksjonen sørger for at tyngre partikler, kloakksøppel og flytestoffer ikke går i overløp, men føres videre til pumpestasjon/renseanlegg. Dermed reduseres forurensning ved overløpsutslipp. FluidSep er uten bevegelige deler. Dette gjør den svært driftssikker og gir enkelt vedlikehold. FluidSep er godt egnet i kombinasjon med en pumpestasjon. Volumet i FluidSep kan anvendes som pumpevolum. Dette er en kompakt og kostandseffektiv løsning. FluidSep er hydraulisk kartlagt, og tilfredsstiller kravet om hydraulisk kontroll.

FluidSep CAD

Driftssikker

Ingen bevegelige deler. Korrosjonssikre materialer.

Enkel installasjon

Prefabrikkert og ferdig utrustet løsning.

Funksjon

FluidSep har et tangensielt innløp. Virvelen som oppstår, sørger for at partikler føres videre i avløpssystemet og flytepartikler holdes tilbake. Dette gir god partikkelavskilling og renere overløpsvann. FluidSep er testet og kaliberert. Trykktap og partikkelavskillingseffekt kan dokumenteres. Overløpsterskelen er regulerbar. FluidSep tilpasses prosjektets rammebetingelser.

 

FluidSep funksjon

FluidSep virkemåte
 

FluidSep sumpvirvelen

"Sumpvirvelen" - FluidSep og pumpesump i ett!

 

 

FluidSep funksjon 2

FluidSep - eksempel hydraulikk
 

 

 

 

 

FluidSep 4

FluidSep - i overløpsdrift
 

FluidSep avksilling kurve

 

FluidSep - partikkelavskilling eksempel
 

 

FluidSep CAD 2

FluidSep - i GRP
 

Installasjonseksempel

 

FluidSep 1

 FluidSep under montering.

 

 

 FluidSep betong

FluidSep - plasstøpt i betong.

FluidSep 3

 FluidSep - i kombinasjon med MFT virvelkammerkum og pumpestasjon.