DDF – Partikkelavskiller Overvann

Lamellsandfang

Anvendelse: Sandfang Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Kompakt Supersandfang - ettermontering
Kapasitetsområde: ca 10-15 l/s
Partikkelstørrelse: ca 63µm

Holder tilbake partikler og flytestoffer. Leveres i PE kum. Enkel tilgang til sump for fjerning av slam (slamsuger). Innløpsarrangementet generer en virvel i kummen som sørger for utskilling og fanging av partikler. Skumskjerm sørger for at flytestoffer og olje fanges. Orientering innløp/utløp tilpasses hver enkelt installasjon.

Funksjon