DDF – Partikkelavskiller Overvann

Virvelsandfang

Anvendelse: Sandfang Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Virvel/Supersandfang i PE kum
Kapasitetsområde: ca 40-250 l/s
Partikkelstørrelse: ca 110µm

Holder tilbake partikler og flytestoffer. Leveres i PE kum. Enkel tilgang til sump for fjerning av slam (slamsuger). Innløpsarrangementet generer en virvel i kummen som sørger for utskilling og fanging av partikler. Bunnskjermen hindrer partikler i å bli skylt videre ved høy belastning. Skumskjerm sørger for at flytestoffer og olje fanges. Orientering innløp/utløp tilpasses hver enkelt installasjon.

Driftssikker

Ingen bevegelige deler gir god driftssikkerhet og lang levetid.

Kompakt

Høy virkningsgrad på liten plass.

Reduserer forurensning

Holder tilbake små partikler.

Funksjon