WaBack – tilbakeslagsventil

Kombinert  tilbakeslagsventil og inspeksjonskum

Anvendelse: Stikkledning boliger og bygninger
Bruksområde: Overvann og fellessystem
Egenskaper: Fritt gjennomløp og høy driftssikkerhet
Kapasitetsområde: DN110 - DN315
Materiale: PE
Sertifisering: EN13564-1 (DN110-DN200)

WaBack er en velprøvd løsning for sikring mot tilbakeslag og kjelleroversvømmelser med over 25 års driftserfaring. WaBack er bygget opp som en inspeksjonskum. På innløpssiden i kummen er det montert et rørstykke med et fleksibelt ledd og flytelegeme, som sørger for at ventilen stenger mot en tetningsplate ved tilbakeslag. Konstruksjonen sørger for fritt gjennomløp . Dette gjør ventilen svært driftssikker, og godt egnet for installasjon i fellessystemet, spillvannsledninger og overvannsledninger med mye partikler.

Waback standard CAD
WaBack med påmontert stigerør og kumlokk
 

 

Driftssikker

Fritt gjennomløp, ingen mekaniske deler, over 25 års driftserfaring.

Minimalt vedlikehold

Ingen mekaniske deler gir minimalt behov for tilsyn.

Lav totalkostnad

Tilbakeslagsventil og inspeksjonskum - i ett!.

Funksjon

funksjon 1
Normal driftssituasjon. WaBack fungerer som en vanlig inspeksjonskum. Ventilrøret ligger horisontalt, og vannet strømmer fritt gjennom ventilen.Tilpasset innvendig montering i rør-ende.

funksjon 2
Tilbakeslag – ventil lukker. Oppstuvning i nedstrøms anlegg gjør at ventilrøret heves. Flytelegemet sørger for at munningen på røret holdes over vannspeilet og hindrer vannet i å strømme oppover rørsystemet.

funksjon 3
Tilbakeslag – ventil stengt. Vannivået stiger, og oppdriftskreftene presser rørmunningen mot tetnings-platen. Ventilen er nå helt stengt, og vannivået kan stige ytterligere uten fare for oppstrøms oversvømming. Når nivået senere synker, vil ventilen åpne, og slippe vannet ut.

Alternativer

Waback standard CAD
Waback standard
Tilpassset ø600mm stigerør

.

Access_waback-modul_1000px-321x389
Waback Access
Med hevbar ventilenhet
Tilpassset ø425mm stigerør
.

Waback_mini
Waback mini
Tilpasset montering i kjellergulv
.

WaBack, i likhet med andre tilbakeslagsventiler, stenger når vanntrykket nedstrøms ventil er større enn oppstrøms vanntrykk. Når tilbakeslag oppstår, stenger ventilen og hindrer vanninntrengning.  Det er verdt å merke seg at når ventilen er stengt, hindrer den også avløpsvannet i å slippe ut gjennom ventilen. Såfremt en ikke har installert en pumpe oppstrøms tilbakeslagsventilen, bør man derfor stoppe vannforbruket ved tilbakeslag, for å hindre at kjelleren oversvømmes av eget avløpsvann. Vi har flere alternative løsninger som kan sikre kjelleren.

Waback sensor/alarm - Tilbehør

Monteres i WaBack brønn (kun WaBack standard og WaBack Access). Gir signal ved tilbakeslag. Kan kobles til lyd/lys varsling. For å sikre full beskyttelse, kan sensoren kobles til styringsenhet for vannstopper/mangnetventil. Dermed stoppes vanntilførsel og en hindrer generering og oversvømmelse av eget avløpsvann når tilbakeslagsventilen er stengt.
.


 Bygning uten WaBack.

Bygning med WaBack, sensor og magnetventil.

 Bygning med WaBack - uten sensor.

 Bygning med WaBack og pumpe.

Installasjonseksempel - WaBack standard

waback_for
WaBack standard:  før montering i byggegrop.

waback-_montert

WaBack standard: montert på stikkledning.

waback_m_stigeror
 WaBack standard: stigerør montert.

waback_ferdig
 WaBack standard: Ferdig - byggegrop igjenfylt - aldri mer tilbakeslag!

Installasjonseksempel - WaBack mini

IMGP4833
 WaBack Mini: under montering i kjellergulv.

WaBack Mini installerad

WaBack Mini: ferdigmontert i kjellergulv.

waback_mferdig
 WaBAck mini: Ferdig - m inspeksjonsluke.