FluidSwing – fritt utløp

FluidSwing – fritt utløp
DN300 DN100 DN150 DN200 DN250 DN350 DN400 DN500 DN600

DN100

Se tabell under for mer informasjon - eller kontakt MFT

DN150

Se tabell under for mer informasjon - eller kontakt MFT

DN200

Se tabell under for mer informasjon - eller kontakt MFT

DN250

Se tabell under for mer informasjon - eller kontakt MFT

DN350

Se tabell under for mer informasjon - eller kontakt MFT

DN400

Se tabell under for mer informasjon - eller kontakt MFT

DN500

Se tabell under for mer informasjon - eller kontakt MFT

DN600

Se tabell under for mer informasjon - eller kontakt MFT