FluidVertic VSU kapasitet 10-40

FluidVertic VSU kapasitet 10-40
VSU4DN080-160 VSU4DN080-200 VSU4DN100-160 VSU4DN100-200 VSU4DN125-200 VSU4DN125-250 VSU4DN150-250 VSU2DN150-250 eller VSU4DN150-315 VSU2DN150-250 VSU2DN200-315

VSU4DN080-160

Type P: VSU4DN080P-160, (øD = 160 PVC, DN = 80, a = 400, c = 485,  e = 240, bmin = 420, Dkmin = 1000 )
Type F: VSU4DN080F-150, (øD = 150 GRP, DN = 80, a = 390, c = 480,  e = 290, bmin = 420, Dkmin = 1000 )

Merk: Tilpasset virvelkammer. Dimensjonerende vannføring, Qb og dimensjonerende trykk, hb, må oppgis ved spesifikasjon og forespørsel. Ved behov for tilpasset hydraulisk data eller tegning/dwg/3D modell, kontakt oss.

VSU4DN080-200

Type P: VSU4DN080P-200, (øD = 200 PVC, DN = 80, a = 400, c = 485,  e = 260, bmin = 420, Dkmin = 1000 )
Type F: VSU4DN080F-200, (øD = 200 GRP, DN = 80, a = 390, c = 480,  e = 290, bmin = 420, Dkmin = 1000 )

Merk: Tilpasset virvelkammer. Dimensjonerende vannføring, Qb og dimensjonerende trykk, hb, må oppgis ved spesifikasjon og forespørsel. Ved behov for tilpasset hydraulisk data eller tegning/dwg/3D modell, kontakt oss.

VSU4DN100-160

Type P: VSU4DN100P-160, (øD = 160 PVC, DN = 100, a = 480, c = 595,  e = 280, bmin = 500, Dkmin = 1000 )
Type F: VSU4DN100F-150, (øD = 150 GRP, DN = 100, a = 490, c = 600,  e = 310, bmin = 500, Dkmin = 1000 )

Merk: Tilpasset virvelkammer. Dimensjonerende vannføring, Qb og dimensjonerende trykk, hb, må oppgis ved spesifikasjon og forespørsel. Ved behov for tilpasset hydraulisk data eller tegning/dwg/3D modell, kontakt oss.

VSU4DN100-200

Type P: VSU4DN100P-200, (øD = 200 PVC, DN = 100, a = 480, c = 595,  e = 320, bmin = 500, Dkmin = 1000 )
Type F: VSU4DN100F-200, (øD = 200 GRP, DN = 100, a = 490, c = 600,  e = 310, bmin = 500, Dkmin = 1000 )

Merk: Tilpasset virvelkammer. Dimensjonerende vannføring, Qb og dimensjonerende trykk, hb, må oppgis ved spesifikasjon og forespørsel. Ved behov for tilpasset hydraulisk data eller tegning/dwg/3D modell, kontakt oss.

VSU4DN125-200

Type P: VSU4DN125P-200, (øD = 200 PVC, DN = 125, a = 580, c = 720,  e = 340, bmin = 600, Dkmin = 1200 )
Type F: VSU4DN125F-200, (øD = 200 GRP, DN = 125, a = 610, c = 740,  e = 360, bmin = 600, Dkmin = 1200 )

Merk: Tilpasset virvelkammer. Dimensjonerende vannføring, Qb og dimensjonerende trykk, hb, må oppgis ved spesifikasjon og forespørsel. Ved behov for tilpasset hydraulisk data eller tegning/dwg/3D modell, kontakt oss.

VSU4DN125-250

Type P: VSU4DN125P-250, (øD = 250 PVC, DN = 125, a = 580, c = 720,  e = 340, bmin = 600, Dkmin = 1200 )
Type F: VSU4DN125F-250, (øD = 250 GRP, DN = 125, a = 610, c = 740,  e = 360, bmin = 600, Dkmin = 1200 )

Merk: Tilpasset virvelkammer. Dimensjonerende vannføring, Qb og dimensjonerende trykk, hb, må oppgis ved spesifikasjon og forespørsel. Ved behov for tilpasset hydraulisk data eller tegning/dwg/3D modell, kontakt oss.

VSU4DN150-250

Type P: VSU4DN150P-250, (øD = 250 PVC, DN = 150, a = 680, c = 850,  e = 380, bmin = 700, Dkmin = 1200 )
Type F: VSU4DN150F-250, (øD = 250 GRP, DN = 150, a = 740, c = 860,  e = 450, bmin = 700, Dkmin = 1200 )

Merk: Tilpasset virvelkammer. Dimensjonerende vannføring, Qb og dimensjonerende trykk, hb, må oppgis ved spesifikasjon og forespørsel. Ved behov for tilpasset hydraulisk data eller tegning/dwg/3D modell, kontakt oss.

VSU2DN150-250 eller VSU4DN150-315

Type P: VSU2DN150P-250, (øD = 250 PVC, DN = 150, a = 360, c = 465,  e = 330, bmin = 700, Dkmin = 1000 )
Type P: VSU4DN150P-315, (øD = 315 PVC, DN = 150, a = 680, c = 850,  e = 450, bmin = 700, Dkmin = 1200 )
Type F: VSU4DN150F-300, (øD = 300 GRP, DN = 150, a = 740, c = 860,  e = 450, bmin = 700, Dkmin = 1200 (alle mål i mm))

Merk: Tilpasset virvelkammer. Dimensjonerende vannføring, Qb og dimensjonerende trykk, hb, må oppgis ved spesifikasjon og forespørsel. Ved behov for tilpasset hydraulisk data eller tegning/dwg/3D modell, kontakt oss.

VSU2DN150-250

Type P: VSU2DN150P-250, (øD = 250 PVC, DN = 150, a = 360, c = 465,  e = 330, bmin = 700, Dkmin = 1000)
Type F: kontakt MFT

Merk: Tilpasset virvelkammer. Dimensjonerende vannføring, Qb og dimensjonerende trykk, hb, må oppgis ved spesifikasjon og forespørsel. Ved behov for tilpasset hydraulisk data eller tegning/dwg/3D modell, kontakt oss.

VSU2DN200-315

Type P: VSU2DN200P-315, (øD = 315 PVC, DN = 200, a = 480, c = 620,  e = 450, bmin = 700, Dkmin = 1000 )
Type F: kontakt MFT

Merk: Tilpasset virvelkammer. Dimensjonerende vannføring, Qb og dimensjonerende trykk, hb, må oppgis ved spesifikasjon og forespørsel. Ved behov for tilpasset hydraulisk data eller tegning/dwg/3D modell, kontakt oss.