FluidVertic VSU kapasitet 40-80

FluidVertic VSU kapasitet 40-80
VSU4DN150-315 VSU2DN200-315

VSU4DN150-315

Type P: VSU4DN150P-315, (øD = 315 PVC, DN = 150, a = 680, c = 850,  e = 450, bmin = 700, Dkmin = 1200 )
Type F: VSU4DN150F-300, (øD = 300 GRP, DN = 150, a = 740, c = 860,  e = 450, bmin = 700, Dkmin = 1200 )

Merk: Tilpasset virvelkammer. Dimensjonerende vannføring, Qb og dimensjonerende trykk, hb, må oppgis ved spesifikasjon og forespørsel. Ved behov for tilpasset hydraulisk data eller tegning/dwg/3D modell, kontakt oss.

VSU2DN200-315

Type P: VSU2DN200P-315, (øD = 315 PVC, DN = 200, a = 480, c = 620,  e = 450, bmin = 700, Dkmin = 1000 )
Type F: kontakt MFT

Merk: Tilpasset virvelkammer. Dimensjonerende vannføring, Qb og dimensjonerende trykk, hb, må oppgis ved spesifikasjon og forespørsel. Ved behov for tilpasset hydraulisk data eller tegning/dwg/3D modell, kontakt oss.