Andre produkter

Vi tilbyr også en rekke andre produkter for avløpsnettet. Les mer om dem nedenfor.

Type: Stengeluker - prefabrikkerte
Medium: Overvann
Dimensjon: DN150 - DN2000

Kapasitet: 5 mVs (std) - kan tilpasses
Materiale: HDPE, 316 syrefast
Egenskaper: Korrosjonsfri, Prefabrikkert, flere operasjonsmuligheter
Les mer om MFT Stengeluker...

PLA-F

Type: Kalibrert utløpsåpning
Medium: Overvann, Fellesystem
Dimensjon: DN200 - DN300

Materiale: GRP og 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp
Egenskaper: Kalibrert utløp for mengdemåling, enkel ettermontering på overløp
Les mer om FluidVenturi...

Type: Mengdemåler
Medium: Overvann og fellesystem
Kapasitet: 0,25 - 5 l/s

Materiale: 304 rustfritt
Egenskaper: Kalibrert tippekar for mengdemåling
Les mer om FluidTipper...

Type: Spylesystem
Medium: Overvann, Fellesystem
Kapasitet: 205 - 1923 l/lengde

Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Spyling av overløp, magasiner og sedimenteringsbasseng
Egenskaper: Tilpasset løsning, Automatisk spyling, store vannmengder
Les mer om FluidFlush...

Type: Spylesystem
Medium: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Dimensjon: D-900 (dia liggende tank)

Kapasitet: 1200 l spyles ut i ca. 140 s. Kan tilpasses.
Materiale: GRP
Anvendelse: Spyling av ledningsnett med dårlig selvrensing
Egenskaper: Automatisk regelmessig spyling uten pumper
Les mer om Profakummen...

Type: Prefabrikkert kum
Medium: Overvann, Fellessystem, Spillvann
Dimensjon: D-1000 - D-3500

Materiale: GRP
Egenskaper: Prefabrikkert og ferdig utrustet
Les mer om MFT kummer...

Type: Rottestopper
Medium: Overvann, Fellessystem, Spillvann
Dimensjon: DN100 - DN250

Materiale: 316 syrefast
Anvendelse: Stoppe rotter i avløpssystemet
Egenskaper: Enkel ettermontering
Les mer om PipeSec...

Rottespærre