Andre produkter

Vi tilbyr også en rekke andre produkter for avløpsnettet. Les mer om dem nedenfor.

MFT Stengeluker  Stengeluker i PE

Bruksområde: Overvann og fellessystem
Egenskaper: Korrosjonsfri, Prefabrikkert
Kapasitet: DN150 - DN2000
Materiale: HDPE, 316 syrefastLes mer om MFT Stengeluker...

 

PLA-F

FluidVenturi  Mengdemåler - Kalibrert utløpsåpning

Anvendelse: Nødoverløp
Bruksområde: Overvann og fellessystem
Egenskaper: Kalibrert utløpsåpning for mengdemåling, enkel ettermontering
Kapasitetsområde: DN200 - 300
Materiale: GRPLes mer om FluidVenturi...

 

 

FluidTipper  Vippekar for mengdemåling

Anvendelse: Mengdemåler for avløpssystemet
Bruksområde: Overvann og fellessystem
Egenskaper: Kalibrert tippekar for nøyaktig direktemåling
Kapasitetsområde: 0,25 - 5 l/s
Materiale: 304 rustfritt Les mer om FluidTipper...

 

FluidFlush  Automatisk spylesystem

Anvendelse: Spyling av overløp, magasiner og sedimenteringsbasseng
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Tilpasset løsning, Automatisk spyling, store vannmengder
Kapasitetsområde: 205 - 1923 l/lengde
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidFlush...

 

 

Profakummen   Automatisk spylekum

Anvendelse: Spyling av ledningsnett med dårlig selvrensing
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Regelmessig spyling på en enkel og kostnadseffektiv måte
Kapasitetsområde: 1200 l spyles ut i ca. 140 s. Kan tilpasses.
Materiale: GRPLes mer om Profakummen...

 

 

MFT kummer  Prefabrikkerte kummer

Anvendelse: Universelle kummer for avløpsnettet
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Ferdig utrustet og rask installasjon
Kapasitetsområde: ø 1000 mm – ø3000 mm
Materiale: GRPLes mer om MFT kummer...

GRP kum CAD 150

 

PipeSec  Rottestopper

Anvendelse: Stoppe rotter i avløpssystemet
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Effektiv rottestopper og enkel montering.
Kapasitetsområde: DN 100 - 250
Materiale: 316 syrefastLes mer om PipeSec...

 

Rottespærre