I tillegg til våre faste produktkategorier, tilbyr vi en rekke forskjellige produkter for overvann og avløpsnettet. Les mer om dem nedenfor.

Type: Stengeluker - prefabrikkerte
Medium: Overvann, Spillvann
Dimensjon: DN100 - DN1400

Materiale: HDPE, 304 rustfritt / 316 syrefast / Duplex
Egenskaper: Korrosjonsbestandig, flere operasjonsmuligheter
Les mer om RIA Stengeluker...

Type: Stengeventiler
Medium: Overvann, Spillvann
Dimensjon: DN100 - DN1200

Materiale: HDPE, 316 syrefast, Duplex
Egenskaper: Korrosjonsbestandig, Prefabrikkert, flere operasjonsmuligheter
Les mer om Stengeventiler..

Type: Spylesystem
Medium: Overvann, Fellesystem
Kapasitet: 205 - 1923 l/lengde

Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Spyling av overløp, magasiner og sedimenteringsbasseng
Egenskaper: Tilpasset løsning, Automatisk spyling, store vannmengder
Les mer om FluidFlush...

Type: Spylesystem
Medium: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Dimensjon: D-900 (dia liggende tank)

Materiale: GRP
Anvendelse: Spyling av ledningsnett med dårlig selvrensing
Egenskaper: Automatisk og regelmessig spyling uten pumper
Les mer om Profakummen...

Type: Prefabrikkert kum
Medium: Overvann, Fellessystem, Spillvann
Dimensjon: D-1000 - D-3500

Materiale: GRP
Egenskaper: Prefabrikkert og ferdig utrustet
Les mer om MFT kummer...

Rottespærre

Type: Rottestopper
Medium: Overvann, Fellessystem, Spillvann
Dimensjon: DN100 - DN250

Materiale: 316 syrefast
Anvendelse: Stoppe rotter i avløpssystemet
Egenskaper: Enkel ettermontering
Les mer om PipeSec...