MFT Fyllstykker

Type: Fleksible Fyllstykker
Medium: Overvann, Spillvann, fellessystem
Dimensjon: DN100-400
Materiale: PUR (polyuretan)
Anvendelse: For montering av rette forankringsflenser mot buet vegg
Egenskaper: Kobinert fyllstykke og pakning

God tetning

Elastisk materiale med god fasthet. Kombinert pakning og fyllstykke.

Fleksibel løsning

Hver modell kan monteres mot et stort spenn av kumdiametere.

Standardisert

Prefabrikkert og lagerført. Kort leveringstid og kostnadseffektiv.

Majoriteten av alle eksisterende og planlagte kummer i Norge er sirkulære. Mye av utstyret som skal monteres på inn- eller utløpet i kummene leveres med monteringsplater og pakning, som omslutter ut- eller innløpsåpningen, og som forankres i kumveggen. Disse monteringsplatene er som regel rette, og tilpasset sirkulær vegg.
Tidligere har løsningen på dette vært å montere tilpassede fyllstykker (gjerne i PE) mellom monteringsplate og kumvegg. Slike fyllstykker blir gjerne skreddersydd aktuelle rørdimensjon og kumdiameter, som påvirker leveringstid og pris.

Vi tilbyr prefabrikkerte og fleksible/myke fyllstykker i PUR, for rørdimensjoner fra DN100 til DN400. Fleksibiliteten sørger for tett forbindelse (ekstra pakning unødvendig), og gjør at modellene kan monteres mot et stort spenn av kumstørrelser. Fyllstykkene er tilpasset trykkløse selvfallsystemer. Med standardisering og prefabrikasjon unngår man spesialtilpasninger, og legger til rette for lagerføring. Leveringstiden er kort (lagervare) og prisen er lav, sammenlignet med tradisjonelle skreddersydde fyllstykker i PE.

De fleksible fyllstykkene ble spesielt utviklet for montering av våre mengderegulatorer og tilbakeslagsventiler. Imidlertid har de et langt bredere anvendelsesområde, og kan benyttes for montering av annen kumutrustning.