God hydraulisk utforming og utførelse av kumrenner forenkler driften av transportnettet for avløp- og overvann. En optimal rennekonstruksjon øker selvrensingen og reduserer risikoen for sedimentering og tilstopping.
Ved bygging eller rehabilitering plass-støpte kummer, støpes gjerne rennene på anleggsplass ved hjelp tradisjonell forskaling, håndstøping og pussing - med varierende resultat. Prefabrikkerte renner, ofte benevnt plasttrukser og trusker, sikrer god hydraulisk utforming og skreddersydd geometri.

Type: Prefabrikkert kumrenne i plast (trusk, plasttrusk)
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN110 - DN1600
Materiale: PVC, PP
Anvendelse: Ved etablering av nye rennekummer eller rehabilitering av eksisterende kummer.
Egenskaper: Skreddersydd avløpsrenne for innstøping (forskalingskasse).

Les mer om FluidRenne...

Type: Prefabrikkert sump med tilbakeslagssventil
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN110 - DN315
Materiale: PVC
Anvendelse: Ved etablering av nye rennekummer eller rehabilitering av eksisterende kummer
Egenskaper: Prefabrikkert sumprenne for innstøping (forskalingskasse) med integrert Wastop tilbakeslagsventil.

Les mer om Tilbakeslagsrenne...

Type: Skreddersydd rørovergang
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN110 - DN600
Materiale: PVC
Anvendelse: Ved sammenføyning av ulike rørtyper og dimensjoner
Egenskaper: Skreddersydd og eksentrisk overgang for innstøping
Les mer om Røroverganger...