FluidRenne

Type: Prefabrikkert kumrenne i plast
Medium: Overvann, Avløpsvann
Dimensjon: DN110 - DN1600
Materiale: PVC, PP
Anvendelse: Ved etablering av nye rennekummer eller rehabilitering av eksisterende kummer.
Egenskaper: Skreddersydd avløpsrenne for innstøping (forskalingskasse)

Optimal Hydraulikk

Glatt overflate uten ujevnheter sikrer god hydraulisk funksjon og enkel drift. Skreddersydd rennegeometri. Ikke bundet av standardiserte løsninger.

Prefabrikkert

Prefabrikkert renne (forskalingskasse). Rennekvalitet i mindre grad påvirket av utførelse på anleggsplass.

Høy presisjon på kort tid

Kort leveringstid og rask støping av kumbunn med høy presisjon. Muliggjør kontrollmåling av rørtilkoblinger før rennen fabrikkeres og kummen støpes.

God hydraulisk utforming og utførelse av kumrenner forenkler driften av transportnettet for avløp- og overvann. En optimal rennekonstruksjon øker selvrensingen og reduserer risikoen for sedimentering og tilstopping. Ved bygging eller rehabilitering plass-støpte kummer, støpes gjerne rennene på anleggsplass ved hjelp tradisjonell forskaling, håndstøping og pussing. Det er krevende å oppnå et godt sluttresultatet, og kvaliteten varierer og er i stor grad avhengig av utførelsen på anleggsplass.

T.v: Fluidrenne, T.h: Tradisjonell manuell støping av kumrenne

 

FluidRenne er en prefabrikkert og skreddersydd plastrenne for plasstøpte betongkummer. Rennene, som fungerer som en forskalingskasse, støpes inn i kumbunnen, og gir en glatt renneoverflate med god hydraulikk og tilpasset geometri. Man unngår manuell støping av rennegeometrien på anleggsplass. FluidRenne leveres med standardiserte eller tilpassede stusser og muffer på inn- og utløp, samt spesialoverganger for ukurante rørdimensjoner. FluidRenne er spesielt god egnet for plass-støpte kummer, men konseptet kan også benyttes i prefabrikkerte kummer.

Spesial-løsning: DN800 sadel