Røroverganger

Type: Skreddersydd rørovergang
Medium: Overvann, Avløpsvann
Dimensjon: DN110 - DN600
Materiale: PV
Anvendelse: Ved sammenføyning av ulike rørtyper og dimensjoner
Egenskaper: Skreddersydd og eksentrisk overgang for innstøping

Skreddersydd

Skreddersydd rørovergang med kort leveringstid. Kan tilpasses de fleste rørdimensjoner.

Eksentrisk

Sørger for eksentrisk overgang mellom rørdimensjoner, uten motkanter, der bunn innvendig rør flukter.

Kort leveringstid

Enkel konstruksjon uten pakning – for innstøping i betong.

Rehabilitering av gamle kummer og rørledninger innebærer ofte tilkobling av nye rør mot eldre og kanskje ukurante rørtyper og -dimensjoner. Dette krever sammenføynings-metoder og røroverganger som typisk ikke inngår i tilgjengelig standardsortiment. Vi tilbyr skreddersydde sentriske og eksentriske røroverganger for innstøping.

Våre røroverganger fremstilles i PVC, og tilpasses aktuelle rørtype og dimensjon. De har en eksentriske utforming, som gir en overgang uten motkanter, der bunn innvendig rør flukter. Overgangene utformes med tilpassede stusser. Enten spiss-ender (for innstikk i tilstøtende rør) eller med standard muffe. Stussene er forbundet med en stoppeflens for anlegg av tilstøtende rør.
Merk: Rørovergangene er tilpasset innstøping. De leveres uten pakning og er ikke dimensjonert for jordlaster. For å oppnå nødvendig tetthet og styrke ifm nedgraving, forutsettes det at overgangen omfylles utvendig med betong.