Tilbakeslagsrenner - Datablad


1. Type E: Åpen sump - Endemontering


alle mål [mm]

Produktnr.Produktnr.utløpLBHh0aWastopDatablad
Komplett med
ventil og fleksibel
kobling
Kun SumpDNmodell
STE110-ws101STE110110 pvc40015025225115ws101-s3-316
STE160-ws146STE160160 pvc5002003023070ws146-s3-316
STE200-ws183STE200200 pvc65024030370170ws183-s3-316


2. Type I: Lukket sump - Innfelling


alle mål [mm]

Produktnr.Produktnr.utløpLBHh0WastopDatablad
Komplett med
ventil og fleksibel
kobling
Kun SumpDNMINmodell
STI110-ws110STI110110 pvc40015025250ws110pvc-s3
STI160-ws160STI160160 pvc50020030310ws160pvc-s3
STI200-ws200STI200200 pvc60025030280ws200pvc-s3
STI250-ws250STI250250 pvc72530035220ws250pe-s3
STI315-ws315STI315315 pvc85040040250ws315pe-s3