ProduktTypeMedium
(avløp/overvann)
KapasitetsområdeTil
siden
Produkt-
informasjon
Montering/
FDV
Data
FluidVertic VSUVirvelkammer - våtoppstilt0,4 - 40 l/s (1,2m)
FluidVertic STDVirvelkammer - våtoppstilt0,9 - 5,0 l/s (1,2m)
FluidVertic VLSVirvelkammer - våtoppstilt0,7 - 48 l/s (1,2m)
FluidCon SUnVirvelkammer - våtoppstilt6 - 750 l/s (1,5m)
FluidCon SUtVirvelkammer - tørroppstilt2,5 - 1700 l/s (1,2m)
FluidPondVirvelkammer - våtoppstilt2,0 - 1300 l/s (1,2m)
FluidVortex RVirvelkammer - tørroppstilt1 - 10 l/s (1,0m)
FluidTurboVirvelkammer - tørroppstilt2,5 - 72 l/s (1,2m)
FluidGateStrupeluke - kalibrert30 - 1900 l/s (1,5m)
FluidHookStrupeluke - kalibrert 90 - 2400 l/s (1,0m)
FluidClari-SStrupeluke - selvregulerende 50 - 150 l/s/m (0,5m)
FluidClari-RStrupeluke - selvregulerende50 - 150 l/s/m (0,5m)
FluidHose SDnSlangestruper1,3 - 75 l/s ( 2,5m)
FluidMoonStrupeluke - selvregulerende10-25 l/s
WaregStrupeluke - selvregulerende 1-250 l/s
FluidVortex-EVirvelkammer - tørroppstilt1-240 l/s
FluidShort-EStrupeventil - automatisk5-190 l/s
FluidMIDStrupeventil - automatisk 2-2190 l/s
FluidMiniVirvelkammer - tørroppstilt 30 ml/s (15cm)

ProduktTypeMedium
(avløp/overvann)
KapasitetsområdeTil
siden
Produkt-
informasjon
Montering/
FDV
Data
FluidBendAvlastningsterskel300-600 l/s/m
FluidFlapAvlastningsterskel 300-700 l/s/m
FluidSiphAvlastningsterskel20-7000 l/s
FluidWingRegistreringsterskel 140-1000 l/s/m
FluidCascaStrupeluke - selvregulerende 50 - 3000 l/s
Stigebord-ALURegulerbar terskel tilpasses
OPVRegulerbar terskel trinnløs tilpasses

ProduktTypeMedium
(avløp/overvann)
KapasitetsområdeTil
siden
Produkt-
informasjon
Montering/
FDV
DataEPD
WastopMembranventilDN75 - DN1800
WabackFlottørventilDN110 - DN315
FluidSwingKlaffeventil - fleksibelDN100 - DN800
FluidSlotKlaffeventil - fleksibel tilpasses
FluidPendKlaffeventiltilpasses
FluidFrameKlaffeventiltilpasses
WaFlapKlaffeventilDN100 - DN1200

ProduktTypeMedium
(avløp/overvann)
KapasitetsområdeTil
siden
Produkt-
informasjon
Montering/
FDV
Data
MFT SedimenteringsoverløpSedimenteringsoverløptilpasses
FluidSepVirveloverløp - prefabD2000 - D3500
MFT TverroverløpTverroverløp - prefabDN400 - DN1000 (innløp)
MFT SideoverløpSideoverløp - prefabDN400 - DN1000 (innløp)
FluidRackRist - pendeltilpasses
FluidDropTerskelsystem250 - 700 l/s/m
FluidRotorSil - roterende90 - 1280 l/s/m
GiWA-RechenSelvrensende ristmodulbasert

Produkt (til siden)TypeMedium
(avløp/overvann)
KapasitetsområdeTil
siden
Produkt-
informasjon
Montering/
FDV
Data
FluidClearLamellseparator10 - 40 l/s/modul
FluidClearXLamellseparatortilpasses
FluidSettleLamellsandfang10 - 15 l/s
Downstream Defender®Virvelseparator20 - 190 l/s

ProduktTypeMedium
(avløp/overvann)
KapasitetsområdeTil
siden
Produkt-
informasjon
Montering/
FDV
Data
FluidWingRegistreringsterskel 140-1000 l/s/m
FluidVenturi-VMKalibrert måleprofil - veggmontertDN150 - DN300
FluidTipperMengdemåler0,25 -5 l/s
NedbørmålerNedbørmåler
RegnbygeOvervåkingsystem

ProduktTypeMedium
(avløp/overvann)
KapasitetsområdeTil
siden
Produkt-
informasjon
Montering/
FDV
Data
WaGate StengelukerStengelukerDN100 -DN1400
WaGate StengeventilerStengeventiler/SkyvespjeldDN100 -DN1200

ProduktTypeMedium
(avløp/overvann)
KapasitetsområdeTil
siden
Produkt-
informasjon
Montering/
FDV
Data
FluidRennePrefabrikkerte AvløpsrennerDN110 -DN1600
TilbakeslagsrennePrefabrikkerte TilbakeslagsrennerDN110-DN200
RørovergangerSkreddersydde RørovergangerDN110-DN600

ProduktTypeMedium
(avløp/overvann)
KapasitetsområdeTil
siden
Produkt-
informasjon
Montering/
FDV
Data
FluidFlushSpylesystemtilpasses
ProfakummenSpylesystemtilpasses
MFT KumPrefabrikkert GRP kumD-1000 - D-3500
MFT FyllstykkerMFT FyllstykkerDN100 - DN400