Dokumentasjon

Produkt (til siden)Type

Medium (avløp/overvann)

Kapasitet

Produktinformasjon

Montering/FDV

Data

Mer om

FluidVertic VSUVirvelkammer - våtoppstilt

0,4 - 40 l/s (1,2m)

FluidVertic STDVirvelkammer - våtoppstilt

0,9 - 5,0 l/s (1,2m)

FluidVertic VLSVirvelkammer - våtoppstilt

0,7 - 48 l/s (1,2m)

FluidCon SUnVirvelkammer - våtoppstilt

2,5 - 1700 l/s (1,2m)

FluidCon SUtVirvelkammer - tørroppstilt

2,5 - 1700 l/s (1,2m)

FluidPondVirvelkammer - våtoppstilt

2,0 - 1300 l/s (1,2m)

FluidVortex RVirvelkammer - tørroppstilt

0,5 - 3,0 l/s ( 1,0m)

FluidTurboVirvelkammer - tørroppstilt

2,5 - 72 l/s (1,2m)

FluidGateStrupeluke - kalibrert

30 - 1900 l/s (1,5m)

FluidHookStrupeluke - kalibrert

90 - 2400 l/s (1,0m)

FluidClari-SStrupeluke - selvregulerende

50 - 150 l/s/m ( 0,5m)

FluidClari-RStrupeluke - selvregulerende

50 - 150 l/s/m ( 0,5m)

FluidHose SDnSlangestruper

1,3 - 75 l/s ( 2,5m)

FluidMoonStrupeluke - selvregulerende

10-25 l/s

WaregStrupeluke - selvregulerende

1-250l/s

FluidVortex-EVirvelkammer - tørroppstilt

1-240l/s

FluidShort-EStrupeventil - automatisk

5-190 l/s

FluidMIDStrupeventil - automatisk

2-2190 l/s

FluidMiniVirvelkammer - tørroppstilt

30 ml/s (15cm)

Produkt (til siden)Type

Medium (avløp/overvann)

Kapasitet

Produktinformasjon

Montering/FDV

Data

Mer om

FluidBendAvlastningsterskel

300-600 l/s/m

FluidFlapAvlastningsterskel

300-700 l/s/m

FluidSiphAvlastningsterskel

20-7000 l/s

FluidWingRegistreringsterskel

140-1000 l/s/m

PKLSRegulerbar terskel

1250 mm

PKSRegulerbar terskel

tilpasses

POSRegulerbar terskel

tilpasses

DPOSRegulerbar terskel

tilpasses

PHSRegulerbar terskel

tilpasses

PSSRegulerbar terskel

tilpasses

FluidCascaStrupeluke - selvregulerende

50 - 3000 l/s

Produkt (til siden)Type

Medium (avløp/overvann)

Kapasitet

Produktinformasjon

Montering/FDV

Data

Mer om

WastopMembranventil

DN75 - DN1800

WabackFlottørventil

DN110 - DN315

FluidSwingKlaffeventil - fleksibel

DN100 - DN800

FluidSlotKlaffeventil - fleksibel

tilpasses

FluidPendKlaffeventil

tilpasses

FluidFrameKlaffeventil

tilpasses

PTKKlaffeventil

DN100 - DN2000

Produkt (til siden)Type

Medium (avløp/overvann)

Kapasitet

Produktinformasjon

Montering/FDV

Data

Mer om

FluidSepVirveloverløp - prefab

ø1200 - ø3500

MFT TverroverløpTverroverløp - prefab

DN400 - DN1000 (innløp)

MFT SideoverløpSideoverløp - prefab

DN400 - DN1000 (innløp)

FluidRackRist - pendel

tilpasses

FluidDropTerskelsystem

250 - 700 l/s/m

FluidFrameSil - roterende

90 - 1280 l/s/m

GiWA-RechenSelvrensende rist

modulbasert

Produkt (til siden)Type

Medium (avløp/overvann)

Kapasitet

Produktinformasjon

Montering/FDV

Data

Mer om

FluidClearLamellseparator

10 - 40 l/s/modul

FluidClearXLamellseparator

tilpasses

FluidSettleLamellsandfang

10 - 15 l/s

Downstream Defender®Virvelseparator

35 - 230 l/s

Produkt (til siden)Type

Medium (avløp/overvann)

Kapasitet

Produktinformasjon

Montering/FDV

Data

Mer om

MFT StengelukerStengeluker

DN150 -DN2000

FluidVenturiKalibrert utløpsåpning

DN200 - DN300

FluidTipperMengdemåler

0,25 -5 l/s

FluidFlushSpylesystem

tilpasses

ProfakummenSpylesystem

tilpasses

MFT KumPrefabrikkert GRP kum

D-1000 - D-3500

PipeSecRottestopper

DN100 - DN250