FluidFlush - Automatisk spylesystem

Anvendelse: Spyling av overløp, magasiner og sedimenteringsbasseng
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Tilpasset løsning, Automatisk spyling, store vannmengder
Kapasitetsområde: 205 - 1923 l/lengde
Materiale: 304 rustfritt

FluidFlush er svært effektiv spylemekanisme for overløps-, fordrøynings- og sedimenteringstanker i fellessystemet. FluidFlush sørger for automatisk spyling når tanken er tom, og hindrer dermed sedimentering i anlegget. Den har stor kapasitet og gir kraftige spylebølger. På den måten får man et driftssikkert anlegg med redusert vedlikeholdsbehov. FluidFlush tilpasses hvert enkelt anlegg.

Funksjon

FluidFlush består av et tippekar med stort volum. Mekanismen sørger for at tippekaret vendes når magasinet er tomt. Dermed sendes en kraftig spylebølge ned i tanken slik at partikler skylles videre og tankbunnen rengjøres. Dette hindrer sedimentering og forenkler driften vesentlig. FluidFlush installeres gjerne i forbindelse med overløpsanlegg og fordrøyningsvolum i fellessystemet.

Installasjonseksempel

File Name : DSCN0636.JPG File Size : 727.1KB (744560 Bytes) Date Taken : 0000/00/00 00:00:00 Image Size : 1600 x 1200 pixels Resolution : 300 x 300 dpi Bit Depth : 8 bits/channel Protection Attribute : Off Hide Attribute : Off Camera ID : N/A Camera : E775 Quality Mode : FINE Metering Mode : Matrix Exposure Mode : Programmed Auto Speed Light : No Focal Length : 13.8 mm Shutter Speed : 1/496 second Aperture : F4.3 Exposure Compensation : 0 EV White Balance : Auto Lens : Built-in Flash Sync Mode : Red Eye Reduction Exposure Difference : N/A Flexible Program : N/A Sensitivity : Auto Sharpening : Auto Image Type : Color Color Mode : N/A Hue Adjustment : N/A Saturation Control : N/A Tone Compensation : Normal Latitude(GPS) : N/A Longitude(GPS) : N/A Altitude(GPS) : N/A
FluidFlush trer i funksjon.


FluidFlush montert i sedimenteringsbasseng/overløpsanlegg. Under tippekaret sees mengderegulator FluidClari