Mengdemåler - Tippekar

Anvendelse: Mengdemåler for avløpssystemet
Bruksområde: Overvann og fellessystem
Egenskaper: Kalibrert tippekar for nøyaktig direktemåling
Kapasitetsområde: 0 - 5 l/s
Materiale: 304 rustfritt

FluidTipper er måler vannføring ved hjelp av et kalibert tippekar. Anordningen teller antall ganger vippekaret tømmes over en tidsperiode. Dermed er vannføringen kjent.

Funksjon

FluidTipper virkemåte

 

FluidTipper

FluidTipper før montering.