Mengdemåler - Kalibrert utløpsåpning

Anvendelse: Nødoverløp
Bruksområde: Overvann og fellessystem
Egenskaper: Kalibrert utløpsåpning for mengdemåling, enkel ettermontering
Kapasitetsområde: DN200 - 300
Materiale: GRP

FluidVenturi er et prefabrikkert utløpsarrangement med innbygget venturiprofil. Ved å måle nivået over venturi-profilet, kan vannføringen registreres. FluidVenturi er spesielt godt egnet for oppgradering av eksisterende nødoverløp, der det er satt krav til registrering av overløpsmengde. Ofte er slike overløp svært enkelt utformet, og lite egnet for andre metoder for mengdemåling. FluidVenturi kan føres gjennom et ø650mm stigerør, og monteres direkte på utløpet i kum.

FluidVenturi CAD

Funksjon

FluidVenturi funksjon

FluidVenturi virkemåte
 

 

FluidVenturi CAD 2

FluidVenturi med buet monteringsplate