Strupeterskel selvregulerende - rørmontasje

Anvendelse: Sedimentering-, Rense- og Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Overløpsvann
Egenskaper: Små trykkhøyder
Kapasitetsområde: 5 -150 l/s per lengdemeter
Materiale: 304 rustfritt

FluidClari er et selvregulerende strupet utløp tilpasset sedimenteringsbasseng og renseanlegg. Den er utviklet for middels til store vannmengder med liten trykkhøyde. Designet sikrer gode sedimenteringsforhold og optimal utnyttelse av sedimenteringsvolumet gjennom kontrollert belastning og jevn vannføring. FluidClari-R er tilpasset langsgående montering i rør, og leveres tilpasset anlegget.

Driftssikker

Ingen mekanisk bevegelige deler gir enkelt vedlikehold.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet. Vi gir kapasitetsgaranti! Den tilpasses ønsket vannføring.

Lav totalkostnad

Tilnærmet konstant vannføring reduserer nødvendig fordrøyningsvolum. Plassbesparende.

Funksjon

FluidClari-R virker på samme måte som standardvarianten av FluidClari (FluidClari-S). Det som skiller er type montering. Ved vannivå under/lik terskel (tørrværsnivå) er det ingen vannføring. Når terskelnivå overstiges strømmer vannet igjennom. Lavt oppstrøms trykk gir stor stor strupeåpning. Når trykket øker, reduseres strupeåpningen. Dermed opprettholdes tilnærmet konstant vannføring.

Installasjonseksempel