Strupeterskel selvregulerende

Anvendelse: Sedimentering-, Rense- og Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Overløpsvann
Egenskaper: Små trykkhøyder
Kapasitetsområde: 5 -150 l/s per lengdemeter
Materiale: 304 rustfritt

FluidClari er et selvregulerende strupet utløp tilpasset åpne rensedammer og fordrøyningsanlegg. Den er utviklet for middels til store vannmengder med liten trykkhøyde. Designet sikrer gode sedimenteringsforhold i rensedammen, gir høy midlere vannføring og dermed optimal utnyttelse av volumet. FluidClari leveres tilpasset lengde med ramme for montering i utsparing i kumvegg.

FluidClari CAD

Driftssikker

Ingen mekanisk bevegelige deler gir enkelt vedlikehold.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet. Vi gir kapasitetsgaranti! Den tilpasses ønsket vannføring.

Lav totalkostnad

Tilnærmet konstant vannføring reduserer nødvendig fordrøyningsvolum. Plassbesparende.

Funksjon


Vannivå under/lik terskel (tørrværsnivå). Ingen vannføring.


Terskelnivå overstiges - lavt oppstrøms trykk. Stor strupeåpning


Terskelnivå overstiges - høyt oppstrøms trykk. Liten strupeåpning

Virkemåten gjør at FluidClari reduserer belastningen på sedimenteringsbassenget, og opprettholder en tilnærmet konstant vannføring. Dermed kan nødvendig fordrøyningsvolum reduseres til fordel for økt sedimenteringsvolum. Mindre belastning av bassenget og økt sedimenteringsvolum reduserer utslipp av miljøgifter og hindrer erosjon i nedstrøms resipient.

FluidClari kan også anvendes på renseanlegg for å redusere overflatebelastningen i sedimenteringsbassengene.

Installasjonseksempel

FluidClari CAD2

Installert i plass-støpt kum.

FluidClari 2

Overløp fellessystemet.

FluidClari i drift