Virvelkammer konisk våtoppstilt

Anvendelse: Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Tillater montering i bunn av magasin eller kum
Kapasitetsområde: ca 4 - 1000 l/s (avhengig av trykkhøyd)
Materiale: GRP

FluidCon SUn har horisontalt innløp og kan installeres i bunn av kum eller fordrøyningsmagasin. Kapsitetsområdet dekker små og store vannføringer. Virvelkammeret leveres ferdig tilpasset, og sørger for nøyaktig og driftssikker kontroll av vannføringen fra fordrøyningsanlegget.

FluidCon SUnCAD

 

Driftssikker

Ingen bevegelige deler og stort strømningstverrsnitt gir lav risiko for tilstopping og sikker drift. Helt korrosjonsfrie materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Muliggjør enkel og nøyaktig mengdemåling. Den tilpasses ønsket vannføring.

Lav totalkostnad

Effektivt virvelkammer som muliggjør reduksjon av magasinvolum. Lav vekt letter montering.

Funksjon


Virvelkammeret består av et sneglehus med et tangentielt innløp. Sneglehuset er vinklet. Innløp og utløp er rettet horisontalt.

  

Ved delfylling (lavt statisk trykk) renner vannet igjennom med liten motstand.

   

I det vannivået når opp til toppen av virvelkammerhuset etableres en virvel i sneglehuset med en luftfylt kjerne. Motstanden er nå svært høy, og vannet bremses nøyaktig og effektivt.

Installasjonseksempel

FluidCon SUn

Installert i betongkum med buet monteringsplate i utløpet.

FluidCon SUn

FluidCon SUn med buet monteringsplate.

 

FluidCon SUn med PVC muffe.

 

Dimensjoneringskriterier