FluidGate – mengderegulator

Kalibrert Strupeluke regulerbar

Anvendelse: Regnvannsoverløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Med spindel for regulering av vannføring
Kapasitetsområde: 40 - ca 1900 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: PVC

FluidGate er et kalibrert strupet utløp som er godt egnet for middels og store vannmengder. Vannføringen kan reguleres med hjelp av en spindel. En enklere modell uten spindel er også tilgjengelig. FluidGate monteres på en loddrett vegg, normalt «oppstrøms» overløpets eller magasinets utløpsåpning, dvs. våtoppstilt. Det er dermed ikke behov for egen regulatorkum. Kan tilpasses montering mot buet vegg.

FluidGate CAD

Driftssikker

Kompakt konstruksjon i PVC og rustfritt stål.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet. Vi gir kapasitetsgaranti! Leveres ferdig innstilt til ønsket vannføring.

Lav totalkostnad

Rask og trinnløs regulering av vannføring. Kan monteres direkte på utløp i magasin - ikke behov for egen regulatorkum.

Funksjon

FluidGate er utstyrt med en hev- og senkbar strupeplate. Denne opereres med enten en ikke stigende roterende spindel (type S) eventuelt med et enkelt håndtak (type SS). Regulatoren er utstyrt med en skal for enkel innstilling. I forbindelse med vedlikeholdsarbeider o.l. kan den lukkes helt. Normalt oppnås ikke dråpetett stengning når ventilen lukkes. Etter en stund vil avløpsvannets partikkelinnhold imidlertid gi bedre tetning.

FluidGate kan monteres både i bunn av kum eller med avstand til kumbunn.

Installasjonseksempel

FluidGate 2
FluidGate med spindelforlenger.

FluidGate 1

Installert i renne.

Installert i betong kum - rett vegg.