FluidGate

Type: Strupeluke - Kalibrert - Regulerbar

Modus: Våtoppstilt

Medium: Avløpsvann, Overvann

Dimensjon: DN100 - DN1000

Kapasitet: ca 30 - 1900 l/s ved 1,5m trykk

Materiale: PVC, 304, 316

Anvendelse: Fordrøyningsanlegg, Overløp, Dammer

Egenskaper: Med spindel for endring av vannføring

Driftssikker

Kompakt konstruksjon i PVC og rustfritt stål.

Nøyaktig

Dokumentert nøyaktighet.

Lav totalkostnad

Enkel endring av vannføring ved hjelp av spindel. Kan monteres direkte på utløp i magasin - ikke behov for egen regulatorkum.

FluidGate er et kalibrert strupet utløp som er godt egnet for middels og store vannmengder. Strupeluken er regulerbar. Ved hjelp av en spindel kan vannføringen lett endres. En enklere modell uten spindel er også tilgjengelig. FluidGate monteres på en loddrett vegg, på utløp i kum, overløp eller fordrøyningsmagasin, dvs. våtoppstilt. Kan tilpasses montering mot buet vegg.

Funksjon

FluidGate monteres våtoppstilt. Dvs på utløp i kum eller fordrøyningsmagasin. Den kan plasseres både i bunn av kum eller med avstand til kumbunn. Den er tilpasset montering på rett anleggsflate, men kan også leveres med fyllstykker tilpassede sirkulære kummer.

FluidGate er utstyrt med en hev- og senkbar strupeplate, som gjør det enkelt å endre strupeåpning (vannføring). Denne opereres med en ikke-stigende spindel (type S). Alternativt kan den leveres med et enkelt håndtak (type SS). En skala og indikator viser innstilt åpning (og dermed vannføring for aktuelle trykk). I forbindelse med vedlikeholdsarbeider o.l. kan den lukkes helt. Normalt oppnås ikke dråpetett stengning når ventilen lukkes (FluidGate er ikke en stengeluke).

Installasjonseksempel


FluidGate med spindelforlenger.

Installert i renne.

Installert i betong kum - rett vegg.