Kalibrert Strupeluke regulerbar

Anvendelse: Regnvannsoverløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann og fellessystem
Egenskaper: Kanalinnsnevring og spindel for endring av vannføring
Kapasitetsområde: ca 90 - ca 2400 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: 304 rustfritt, HDPE

FluidHook er et kalibrert strupet utløp som er godt egnet for store vannmengder. Vannføringen kan reguleres med hjelp av en spindel. FluidHook monteres på en loddrett vegg, oppstrøms utløpsåpning. FluidHook tilbys i ulike bredder. Den rektangulære åpningen gir høy kapasitet også ved lave vannivåer. Med den tilpassede innløpsgeometrien (tilvalg) øker virkningsgraden (samme bremseeffekt med større åpning).

FluidHook CAD

Driftssikker

Kompakt konstruksjon i rustfritt stål og HDPE.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet. Leveres ferdig innstilt til ønsket vannføring.

Enkel operasjon

Rask og trinnløs regulering av vannføring.

Funksjon

FluidHook fungerer på samme måte som vår strupeluke Fluidgate. Mens FluidGate har sirkulært strømingstverrsnitt, leveres FluidHook med tilpasset rektangulær åpning. Vannføringen kan endres ved hjelp av den ikke stigende spindelen, som hever og senker strupeplaten. FluidHook kan leveres med en optimalisert innløpsgeometri som forbedrer ytelsen.

Installasjonseksempel

FluidHook

Installert i betongkum.