FluidHose N – mengderegulator

Slangestruper våtoppstilt selvregulerende

Anvendelse: Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Høy midlere avrenning og stort strømningstversnitt
Kapasitetsområde: ca 2 - 65 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: PVC

FluidHose, eller slangestruperen, er basert på «Bernoulli-effekten». Regulatoren har ett fleksibelt strømningstverrsnitt som snevres inn når vannhastigheten øker. Dette gir en tilnærmet konstant vannføring, og optimal utnyttelse av magasinvolumet. Funksjonen gir stort strømningstverrsnitt og motvirker tilstopping FluidHose leveres komplett for montering mot utløpet i regulatorkummen. Kan også leveres med by-pass.

FluidHose CAD

Driftssikker

Ingen mekaniske deler og stort strømningstverrsnitt gir lav risiko for tilstopping og sikker drift. Korrosjonsfrie materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet. Vi gir kapasitetsgaranti! Den tilpasses ønsket vannføring.

Lav totalkostnad

Tilnærmet konstant vannføring reduserer magasinvolumet. Lav vekt gir enkel og rask montering.

Funksjon

FluidHose består av en fleksibel slange trukket på utsiden av et PVC rør med to ovale åpninger. Funksjonen er basert på Bernoulli-effekten. Bernoulli effekten illustreres på en enkel måte ved å holde to papirremser mot hverandre og blåse som vist på figuren.

Ved gjennomstrømning skapes et undertrykk inne i røret, som får slangen til å trekke seg sammen og på den måten bremse vannføringen. Jo høyere hastighet, desto mindre åpning. Dette gir tilnærmet konstant vannføring. Tilsvarende vil en tilstopping redusere vannhastigheten og få regulatoren til å "åpne" seg.

FluidHose funksjon 3

FluidHose funksjon 2

FluidHose tverrsnitt. Lav vannføring til venstre.
Høy vannføring til høyre

FluidHose funksjonFluidHose Prinsipp


FluidHose typisk karakteristikk

Installasjonseksempel

FluidHose-I 2
FluidHose under testing i lab.

FluidHose-I

FluidHose med bypass.

FluidHose er også tilgjengelig som tørroppstilt.