FluidHose SDn

Type: Slangestruper

Modus: Våtoppstilt

Medium: Overvann

Dimensjon: DN50 - DN250

Kapasitet: 1,3 - ca 75 l/s ved 2,5m trykk

Materiale: PE, PVC

Anvendelse: Fordrøyningsanlegg

Egenskaper: Tilnærmet konstant vannføring, relativt stort trykk, med by-pass

Driftssikker

Ingen mekaniske deler og stort strømningstverrsnitt gir lav risiko for tilstopping og sikker drift. Korrosjonsfrie materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet. Vi gir kapasitetsgaranti! Den tilpasses ønsket vannføring.

Lav totalkostnad

Tilnærmet konstant vannføring reduserer nødvendig magasinvolum.

FluidHose, eller slangestruperen, er basert på «Bernoulli-effekten». Regulatoren har ett fleksibelt strømningstverrsnitt som snevres inn når vannhastigheten øker. Dette gir en tilnærmet konstant vannføring, og optimal utnyttelse av magasinvolumet. Funksjonen gir stort strømningstverrsnitt og motvirker tilstopping FluidHose leveres komplett for montering mot utløpet i regulatorkummen. Kan også leveres med by-pass.

Funksjon

FluidHose består av en fleksibel slange trukket på utsiden av et PVC rør med to ovale åpninger. Funksjonen er basert på Bernoulli-effekten. Bernoulli effekten illustreres på en enkel måte ved å holde to papirremser mot hverandre og blåse som vist på figuren.

Ved gjennomstrømning skapes et undertrykk inne i røret, som får slangen til å trekke seg sammen og på den måten bremse vannføringen. Jo høyere hastighet, desto mindre åpning. Dette gir tilnærmet konstant vannføring. Tilsvarende vil en tilstopping redusere vannhastigheten og få regulatoren til å "åpne" seg.

FluidHose funksjon 3


FluidHose typisk karakteristikk

FluidHose leveres med glideplate og glideramme. Dette muliggjør heving av mengderegulatoren til bakkenivå, samtidig som det sørger for enkel "by-pass" mulighet. FluidHose er tilpasset montering mot rett vegg, men kan også leveres med fyllstykke som muliggjør montering direkte mot buet kumvegg.

Funksjon

Installasjonseksempel

FluidHose-I 2
FluidHose under testing i lab.

FluidHose-I

FluidHose med bypass.

FluidHose er også tilgjengelig som tørroppstilt.