Måle og Reguleringsstasjon

Anvendelse: Avløpsnettet
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Regulerbar vannføring og nøyaktig måling
Kapasitetsområde: ca 2 - 2200 l/s
Materiale:

FluidMID er en måle og reguleringsstasjon for bruk på avløspnettet.