FluidMini

Type: Virvelkammer - Demo

Modus: Tørroppstilt

Medium: Springvann

Dimensjon: DN10mm

Kapasitet: 30 ml/s ved 15cm trykk

Materiale: Plast

Anvendelse: Lek og moro

Egenskaper: Liten vannføring, Gratis

Vår demonstrasjonsmodell FluidMini har en målestokk tilsvarende 1:20 av UFT-FluidCon Type SU DN 200 og er kalibrert i UFT sitt hydrauliske laboratorium. Virvelkammerets funksjon kan enkelt demonstreres. Enten ved å holde den under springen eller ved å koble den til en hageslange med liten dimensjon. Les mer i Produktinformasjonen.