Strupeluke selvregulerende

Anvendelse: Overløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Konstant vannføring, lavt høydetap og tilstoppingsrisiko
Kapasitetsområde: ca 5 - 45 l/s
Materiale: 304 rustfritt

FluidMoon er en selvregulerende strupeluke som er tilpasset relativt små vannføringer og store trykkhøyder. Regulatoren er en komplett hydraulisk enhet med mekanisk funksjon på inn og utløp som forhindrer tilstopping. Vannføringen er tilnærmet konstant uavhengig trykkhøyde. Dette gjør den ideell før bruk i fellessystemet i forbindelse med overløp og fordrøyning. Det er ingen nivåforskjell på inn og utløp.

FluidMoon CAD

Driftssikker

Svært lav risiko for tilstopping selv for små vannføringer.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet. Vi gir kapasitetsgaranti! Den tilpasses ønsket vannføring.

Lav totalkostnad

Effektivt mengderegulator som muliggjør redusert magasinvolum. Enkel justering av vannføringen.

Funksjon

FluidMoon leveres som en komplett enhet, og består av en åpen brønn med et innløp og et utløp. Utløpet er utstyrt med en kalibrert og regulerbar strupeåpning. På innløpet er det en selvregulerende strupeåpning, som ved hjelp av en flotør, lukker når vannivået i brønnen nærmer seg maksnivå. På den måten reduseres effektiv trykkhøyde og bidrar til økt strømningstversnitt på utløpet og redusert risiko for tilstopping. Funksjonen sørger også for tilnærmet konstant vannføring. For å redusere risiko for tilstopping ytterligere, kan Fluidmoon også utstyres med automatisk strupeåpning og flotør på utløpet.

Installasjonseksempel

FluidMoon 2
FluidMoon i regulatorkum.

FluidMoon 1

FluidMoon i drift.

FluidMoon i drift.