Virvelkammer for åpne dammer

Anvendelse: Rensedammer og åpne fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Opprettholder tørrværsnivå i dammer
Kapasitetsområde: ca 5 - 1000 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: GRP

FluidPond er tilpasset åpne rensedammer og fordrøyningsanlegg. Innløpet er vertikalt og vender oppover. Dette ger kontroll med laveste vannivå i dammen samtidig med høy midlere vannføring dermed utnyttes volumet i dammen optimalt og sikrer gode sedimenteringsforhold. Virvelkammeret leveres ferdig tilpasset, og sørger for nøyaktig og driftssikker kontroll av vannføringen fra fordrøyningsanlegget.

FluidPond CAD

 

Driftssikker

Ingen bevegelige deler og stort strømningstverrsnitt gir lav risiko for tilstopping og sikker drift. Helt korrosjonsfrie materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Muliggjør enkel og nøyaktig mengdemåling. Den tilpasses ønsket vannføring.

Lav totalkostnad

Effektivt virvelkammer som muliggjør redusert magasinvolum. Nivåkontroll og mengderegulering i-ett!.

Funksjon

Virvelkammeret består av et sneglehus med et tangentielt og vertikalt innløp. Utløpet er rettet normalt på sneglehuset. Så lenge oppstrøms vannivå er lavere enn innløpet, vil det ikke strømme vann igjennom mengderegulatoren. I det vannivået overstiger innløpet, vil det statiske trykket i virvelkammeret øke raskt og virvelen i sneglehuset etableres umiddelbart. Med etablert virvel er motstanden svært høy, og vannet bremses nøyaktig og effektivt. Med det vertikale innløpet oppnås høy midlere vannføring.

Installasjonseksempel

FluidPond 2

FluidPond installert i betongkum.

FluidPond E18
FluidPond installert betongkum.


 Typisk rensedam/sedimenteringsbasseng.

Dimensjoneringskriterier