Automatisk strupeventil

Anvendelse: Overløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Konstant vannføring elektronisk styring
Kapasitetsområde: ca 5 - 190 l/s
Materiale:

FluidShort-E er en automatisk reguleringsventil. Den sørger for konstant vannføring. Ventilen er elektronisk styrt, og muliggjør fjernstyring. Vannføring kan enkelt endres. Enheten krever strømforsyning.

Funksjon

Ved hjelp av en elektronisk styringsenhet, kan ventilen fjernstyres, og vannføringen enkelt endres.

Typisk vannføringskurve

Installasjonseksempel