Virvelkammer tørroppstilt aktiv styring

Anvendelse: Overløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystemet
Egenskaper: Konstant vannføring uten strømtilførsel
Kapasitetsområde: 4,5 - 72 l/s
Materiale: 304 rustfritt

FluidTurbo er et tørroppstilt virvelkammer med en aktiv hydraulisk ventil på innløpet. Denne sørger for konstant vannføring. Ventilen drives av en turbin i virvelkammeret. Enheten krever derfor ikke ekstern energi. Ventilen åpner seg når vannføringen reduseres og forhindrer derfor tilstopping. Virvelkammeret leveres ferdig tilpasset, og sørger for nøyaktig og driftssikker kontroll av vannføringen fra overløp eller fordrøyningsanlegget.

FluidTurbo CAD

Driftssikker

Ventil åpner hvis vannføring blokkeres - hindrer tilstopping.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet. Vi gir kapasitetsgaranti! Den tilpasses ønsket vannføring.

Lav totalkostnad

Konstant vannføring reduserer nødvendig fordrøyningsvolum vesentlig!

Funksjon

Virvelkammerfunksjonen er i prinsippet som FluidCon Sut. Det som skiller er den hydraulisk styrte skyvespjeldventilen. Denne justerer vanntilførselen automatisk, og sørger for konstant vannmengde og hindrer tilstopping. Virvelkammeret er utstyrt med en justeringsventil. Med den kan ønsket vannføring enkelt justeres.

Installasjonseksempel

FluidTurbo 2

Installert i betongkum.

FluidTurbo
FluidTurbo i PE-kum.


FluidTurbo oppsett.