FluidVertic VSU – mengderegulator

Virvelkammer vertikalt våtoppstilt

Anvendelse: Sandfang og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Tilpasset løsning, dykket innløp
Kapasitet: 0,25 - ca 50 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: GRP, PUR

FluidVertic er vårt mest anvendte virvelkammer for overvann. Kapsitetsområdet dekker de vanligste behov. Det dykkede innløpet fungerer som en vannlås og reduserer risikoen for tilstopping. Virvelkammeret leveres ferdig tilpasset, og sørger for nøyaktig og driftssikker kontroll av vannføringen fra fordrøyningsanlegget.

FluidVertic VSU CAD

 

Driftssikker

Ingen bevegelige deler og stort strømningstverrsnitt gir lav risiko for tilstopping og sikker drift. Helt korrosjonsfrie materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Muliggjør enkel og nøyaktig mengdemåling. Den tilpasses ønsket vannføring.

Lav totalkostnad

Effektivt virvelkammer som muliggjør redusert magasinvolum. Lav vekt gir enkel og rask montering.

Funksjon


Virvelkammeret består av et sneglehus med et tangentielt innløp. Utløpet er rettet normalt på sneglehuset. Det dykkede innløpet er rettet skrått nedover.


Ved delfylling (lavt statisk trykk) renner vannet igjennom med liten motstand.


I det vannivået når opp til toppen av virvelkammerhuset etableres en virvel i sneglehuset med en luftfylt kjerne. Motstanden er nå svært høy, og vannet bremses nøyaktig og effektivt.

Virvelkammer-demo. Delfylling og etablering av virvel

Alternativer

FluidVertic VSU med buet monteringsplate tilpasset kumdiameter. Materiale: GRP

 

FluidVertic VSU med PVC spiss. For montering mot std muffe. Materiale: GRP eller PUR.

 

Tilpasset modell med integrert overløp/by-pass. Materiale GRP

 

Installasjonseksempel

FluidVertic VSU 2

Installert i betongkum med buet monteringsplate i utløpet.

FluidVertic VSU

Installert i GRP-kum med PVC muffe.

 

FluidVertic VSU3

FluidVertic med buet monteringsplate.

 

Dimensjoneringskriterier FluidVertic

FluidVertic spesifikasjon