Virvelkammer tørroppstilt elektronisk styring

Anvendelse: Overløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Konstant vannføring elektronisk styring
Kapasitetsområde: 10 - 238 l/s
Materiale: 304 rustfritt

FluidVortex-E er et tørroppstilt virvelkammer med en aktiv ventil på innløpet. Ventilen regulerer vanntilførselen til virvelkammeret, og sammen med en sensor i virvelkammerets sneglehus sørger den for konstant vannføring. Ventilen er elektronisk styrt, og muliggjør fjernstyring. Vannføring kan enkelt endres.Enheten krever strømforsyning. Ventilen åpner seg når vannføringen reduseres og forhindrer derfor tilstopping. Virvelkammeret leveres ferdig tilpasset, og sørger for nøyaktig og driftssikker kontroll av vannføringen fra overløp eller fordrøyningsanlegget.

Driftssikker

Ventil åpner hvis vannføring blokkeres - hindrer tilstopping.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet. Vi gir kapasitetsgaranti! Den tilpasses ønsket vannføring.

Lav totalkostnad

Konstant vannføring reduserer nødvendig fordrøyningsvolum vesentlig!

Funksjon

Virvelkammerfunksjonen er i prinsippet som FluidCon Sut. Det som skiller er den automatiske reguleringsventilen på innløpet. Sammen med sensoren i virvelkammerhuset justerer denne vanntilførselen, og sørger for konstant vannmengde og hindrer tilstopping.

Ved hjelp av en elektronisk styringsenhet, kan Virvelkammeret kan fjernstyres, og vannføringen enkelt endres.

Overvåkningspanel FluidVortex-E

Installasjonseksempel