Virvelkammer tørroppstilt for infiltrasjonsanlegg

Anvendelse: Infiltrasjonsanlegg for små arealer
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Åpent virvelkammer med integrert overløp
Kapasitetsområde: 0,5 - 3 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: GRP

FluidVortex-R begrenser videreført vannmengde og avlaster gjennom det integrerte overløpet. Det åpne virvelkammeret gir god tilgjengelighet for inspeksjon. Virvelkammeret er tilpasset infiltrasjon- og fordrøyningsanlegg med liten vannføring. Virvelkammeret leveres ferdig tilpasset, og sørger for nøyaktig og driftssikker kontroll av vannføringen.

FluidVortex-R CAD2

Driftssikker

Ingen bevegelige deler og stort strømningstverrsnitt gir lav risiko for tilstopping. Åpent virvelkammer gir enkel tilgang for inspeksjon. Helt korrosjonsfrie materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet. Vi gir kapasitetsgaranti! Den tilpasses ønsket vannføring.

Lav totalkostnad

Sørger for maksimal infiltrasjon og reduserer behovet for fordrøyningsvolum. Lav vekt gir enkel og rask montering.

Funksjon

Virvelkammeret består av et sneglehus med et tangentielt innløp. Utløpet er rettet nedover. Når vannstanden stiger, etableres en virvel i sneglehuset. Det gir høy motstand og effektiv bremsing av vannet - selv med stor åpning.Det integrerte overløp sørger for trygg avlastning hvis oppstrøms nivå blir for høyt. Oppstrøms virvelkammeret sørger massene og drensrøret for mest mulig av vannet infiltreres til grunnen.

Installasjonseksempel

DC4300 Digital Camera

Installert i betongkum.

FluidVortex-R CAD
FluidVortex R i GRP-kum.

FluidVortex-R montert i betongkum