Strupeluke flottørstyrt

Anvendelse: Fordrøyningsanlegg og pumpestasjoner
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Lite høydetap
Dimensjon: DN75 - DN400
Kapasitetsområde: 2 - 200 l/s
Materiale: PE

WaReg er en selvregulerende strupeluke. Regulatoren består av en PE kum med en strupeåpning. Flottøren i innløpet sørger for konstant vannspeil i kummen og reduserer effektiv trykkhøyde. Dermed oppnår man effektiv bremsing av vannet i kombinasjon med relativt stort strømningstverrsnitt. Dette øker driftssikkerheten. Wareg egner seg godt til fordrøyningsanlegg i overvannsystemet med relativ stor trykkhøyde.

Driftssikker

Økt strømningstversnitt og funksjon som reduserer risiko for tilstopping.

Funksjon

På utløpet i Wareg-kummen er det et strupet utløp. På innløpet er det en rørstuss med flottør, som reduserer vanntilførselen til kummen når vannstanden øker. Ved liten vannføring ligger flottøren/stussen i nedre posisjon. Vannet passerer fritt gjennom stussen, inn i kummen og ut gjennom strupeåpningen i utløpet.

Når vannføringen til kummen øker, stuves vannet opp i kummen. Flotøren stiger opp og reduserer vanntilførselen. Dermed vil effektiv trykkhøyde forbli lav. Hvis det oppstår tilstopping i flottøren, vil denne etter hvert legge seg ned, og evt partikler vil skylles videre.

Installasjonseksempel

Wareg
WaReg under installasjon.