Mengderegulering

Ved å begrense vannføringen og regulere mengden tilført overvann til avløpssystemet, reduseres belastning og risikoen for oversvømmelser, overløpsutslipp og forurensning. Nedenfor er våre ulike typer av mengderegulatorer.

FluidVertic VSU   Virvelkammer vertikalt våtoppstilt

Anvendelse: Sandfang og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Tilpasset løsning, dykket innløp
Kapasitet: 0,4 - ca 40 l/s ved 1,2m trykk
Materiale: GRP, PURLes mer om FluidVertic VSU...

FluidVertic STD  Virvelkammer standardisert

Anvendelse: Små fordrøyningsanlegg - LOD
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Standardisert modeller
Kapasitetsområde: 0,5 l/s - 5,0 l/s
Materiale: Polyuretan PURLes mer om FluidVertic STD...

FluidVertic PUR CAD2

 

FluidVertic VLS  Virvelkammer vertikalt våtoppstilt

Anvendelse: Sandfang og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Med bypass
Kapasitetsområde: 0,25 - ca 50 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidVertic VLS...

FluidVertic VLS CAD

 

FluidCon SUn  Virvelkammer konisk våtoppstilt

Anvendelse: Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Tillater montering i bunn av magasin eller kum
Kapasitetsområde: ca 4 - 1000 l/s (avhengig av trykkhøyd)
Materiale: GRPLes mer om FluidCon SUn...

FluidCon SUnCAD

 

FluidCon SUt  Virvelkammer konisk tørroppstil

Anvendelse: Overløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystemet
Egenskaper: Med inspeksjonsluke og stengeventil
Kapasitetsområde: ca 4 - 1000 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: GRPLes mer om FluidCon SUt ...

FluidCon SUt CAD

FluidPond  Virvelkammer for åpne dammer

Anvendelse: Rensedammer og åpne fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Opprettholder tørrværsnivå i dammer
Kapasitetsområde: ca 5 - 1000 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: GRPLes mer om FluidPond...

FluidPond CADCarl MFTFluidPond

FluidVortex-R  Virvelkammer tørroppstilt for infiltrasjonsanlegg

Anvendelse: Infiltrasjonsanlegg for små arealer
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Åpent virvelkammer med integrert overløp
Kapasitetsområde: 0,5 - 3 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: GRPLes mer om FluidVortex-R...

FluidVortex-R CAD2

 

FluidTurbo  Virvelkammer tørroppstilt aktiv styring

Anvendelse: Overløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystemet
Egenskaper: Konstant vannføring uten strømtilførsel
Kapasitetsområde: 4,5 - 72 l/s
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidTurbo...

 

FluidTurbo CAD

FluidGate  Strupeluke regulerbar

Anvendelse: Regnvannsoverløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Med spindel for regulering av vannføring
Kapasitetsområde: 40 - ca 1900 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: PVCLes mer om FluidGate...

FluidGate CAD

FluidHook  Strupeluke regulerbar

Anvendelse: Regnvannsoverløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann og fellessystem
Egenskaper: Kanalinnsnevring og spindel for endring av vannføring
Kapasitetsområde: ca 90 - ca 2400 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidHook...

FluidHook CAD

FluidClari-S  Strupeluke selvregulerende

Anvendelse: Sedimentering-, Rense- og Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann og Overløpsvann
Egenskaper: Små trykkhøyder
Kapasitetsområde: 5 -150 l/s per lengdemeter
Materiale: 304 rustfritt Les mer om FluidClari...

 FluidClari CAD 1bFluidClari CAD

FluidClari-R  Strupeluke selvregulerende

Anvendelse: Sedimentering-, Rense- og Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Overløpsvann
Egenskaper: Små trykkhøyder
Kapasitetsområde: 5 -150 l/s per lengdemeter
Materiale: 304 rustfritt Les mer om FluidClari...

FluidClari CAD

FluidHose-N  Slangestruper våtoppstilt selvregulerende

Anvendelse: Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Høy midlere avrenning og stort strømningstversnitt
Kapasitetsområde: ca 2 - 65 l/s (avhengig av trykkhøyde)
Materiale: PVCLes mer om FluidHose-N...

FluidHose CAD

FluidMoon  Strupeluke selvregulerende

Anvendelse: Overløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Konstant vannføring, lavt høydetap og tilstoppingsrisiko
Kapasitetsområde: ca 5 - 45 l/s
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidMoon...

FluidMoon CADFluidClari CAD

WaReg  Strupeluke flottørstyrt

Anvendelse: Fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Lite høydetap
Kapasitetsområde: 1 - 500 l/s
Materiale: PELes mer om Wareg..

Wareg CADFluidClari CAD

FluidVortex-E  Virvelkammer tørroppstilt aktiv styring

Anvendelse: Overløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Konstant vannføring elektronisk styring
Kapasitetsområde: 10 - 238 l/s
Materiale: 304 rustfrittLes mer om FluidVortex-E..

FluidVortex-E CADFluidClari CAD

FluidShort-E  Strupeventil automatisk

Anvendelse: Overløp og fordrøyningsanlegg
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Konstant vannføring elektronisk styring
Kapasitetsområde: ca 5 - 190 l/s
Materiale:Les mer om FluidShort-E..

FluidShort-E CADFluidClari CAD

FluidMID  Måle og reguleringsstasjon

Anvendelse: Avløpsnettet
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Regulerbar vannføring og nøyaktig måling
Kapasitetsområde: 2 - 2190 l/s
Materiale:Les mer om FluidMID..

FluidMID CADFluidClari CAD

FluidMini  Demonstrasjonsmodell

Anvendelse: Lek og utforskning
Bruksområde: Vann
Egenskaper: FluidConSUn DN200 i skal 1:20
Kapasitetsområde: 30 ml/s ved 15 cm trykkhøyde
Materiale: PlastLes mer om FluidMini..

FluidClari CAD