Et overbelastet avløpsnett fører til oversvømmelser og forurensning. En mengderegulator gir kontroll på vannføringen. Bruksområdene er mange. I kombinasjon med et fordrøyningsvolum og/eller et overløp reduseres spissbelastninger og overbelastning av nedstrøms anlegg. Dermed reduseres risikoen for oversvømmelser og overløpsutslipp. En mengderegulator er en viktig komponent for å oppnå god virkningsgrad i sedimenteringsbasseng og sandfang. En driftssikker, nøyaktighet mengderegulator med gode hydrauliske egenskaper gir et optimalt anlegg og enkel drift.

Type: Virvelkammer - vertikalt
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann

Dimensjon: DN100 - DN400 (utløp)
Kapasitet: 0,4 - ca 45 l/s ved 1,2m trykk
Materiale: GRP, PUR
Anvendelse: Sandfang og fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Tilpasset løsning, dykket innløp
Les mer om FluidVertic VSU...

FluidVertic PUR CAD2

Type: Virvelkammer - vertikalt - standardisert
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann

Dimensjon: DN110 - DN160 (utløp)
Kapasitet: 0,4 l/s - 5,0 l/s ved 1,2m trykk
Materiale: Polyuretan (PUR)
Anvendelse: Små fordrøyningsanlegg - LOD
Egenskaper: Standardiserte modeller
Les mer om FluidVertic STD...

Type: Virvelkammer - vertikalt
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann

Dimensjon: DN100 - DN250 (utløp)
Kapasitet: 0,7 l/s - 48 l/s ved 1,2m trykk
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Sandfang og fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Tilpasset løsning, med glideplate/by-pass
Les mer om FluidVertic VLS...

Type: Virvelkammer - konisk
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann

Dimensjon: D200 - D1000 (utløp)
Kapasitet: ca 6 - ca 750 l/s ved 1,5m trykk
Materiale: PUR, GRP
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg, Sedimenteringsanlegg
Egenskaper: Tilpasset løsning, tillaer montering i kumbunn
Les mer om FluidCon SUn...

FluidCon SUt CAD

Type: Virvelkammer - konisk
Modus: Tørroppstilt
Medium: Avløpsvann, Overvann

Dimensjon: DN30 - DN1000 (innløp)
Kapasitet: ca 2,5 - ca 1700 l/s ved 1,2m trykk
Materiale: GRP
Anvendelse: Overløp, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Tilpasset løsning, utskiftbar dyse
Les mer om FluidCon SUt ...

Type: Virvelkammer - vertikalt
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann

Dimensjon: DN100 - DN1200 (utløp)
Kapasitet: 2 - ca 1300 l/s ved 1,2m trykk
Materiale: GRP
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg, Sedimenteringsanlegg, åpne dammer
Egenskaper: Tilpasset løsning, sikrer min vannstand
Les mer om FluidPond...

Type: Virvelkammer - åpent
Modus: Tørroppstilt
Medium: Overvann

Kapasitet: 1-10 l/s ved 1,0m trykk
Materiale: PE, PP, PVC
Anvendelse: Infiltrasjonsanlegg og fordrøyning
Egenskaper: Åpent virvelkammer med integrert overløp
Les mer om FluidVortex-R...

FluidTurbo CAD

Type: Virvelkammer - horisontalt
Modus: Tørroppstilt
Medium: Avløpsvann, Overvann

Dimensjon: DN150 - DN250 (innløp)
Kapasitet: 4,5 - 72 l/s
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Overløp, Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Konstant vannføring uten strømtilførsel
Les mer om FluidTurbo...

Type: Strupeluke - Kalibrert - Regulerbar
Modus: Våtoppstilt
Medium: Avløpsvann, Overvann

Dimensjon: DN100 - DN1000
Kapasitet: ca 30 - ca 1900 l/s ved 1,5m trykk
Materiale: PVC
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg, Overløp, Dammer
Egenskaper: Med spindel for endring av vannføring
Les mer om FluidGate...

FluidHook CAD

Type: Strupeluke - Kalibrert - Regulerbar
Modus: Våtoppstilt
Medium: Avløpsvann, Overvann

Dimensjon: Rektangulær - tilpasset
Kapasitet: ca 90 - ca 2400 l/s ved 1,0m trykk
Materiale: PVC, 304
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg, Dammer
Egenskaper: Med spindel for endring av vannføring. tilpasset løsning
Les mer om FluidHook...

Type: Strupterskel - selvregulerende
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann

Dimensjon: Rektangulær - tilpasset
Kapasitet: 5-150 l/s per lengdemeter
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Sedimentering-, Rense- og Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Tilnærmet konstant vannføring, små trykkhøyder
Les mer om FluidClari...

FluidClari CAD

Type: Strupterskel - selvregulerende
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann

Dimensjon: Tilpasset
Kapasitet: 5-150 l/s per lengdemeter
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Sedimentering-, Rense- og Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Tilnærmet konstant vannføring, små trykkhøyde, rørmontasje
Les mer om FluidClari...

Type: Slangestruper
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann

Dimensjon: DN50 - DN250
Kapasitet: 1,3-75 l/s ved 2,5m trykk
Materiale: PE, PVC
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Tilnærmet konstant vannføring, relativt stort trykk, med by-pass
Les mer om FluidHose SDn...

FluidMoon CADFluidClari CAD

Type: Strupeluke - selvregulerende
Modus: Tørroppstilt
Medium: Overvann , Avløpsvann

Dimensjon: DN200
Kapasitet: 10 - 25 l/s
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg, Overløp
Egenskaper: Konstant vannføring, lite høydetap, sikkerhet mot igjentetting
Les mer om FluidMoon...

FluidClari CAD

Type: Strupeluke - selvregulerende
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann

Dimensjon: DN75 - DN400
Kapasitet: 2 - 200 l/s
Materiale: PE
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Tilnærmet konstant vannføring, lite høydetap
Les mer om Wareg..

FluidVortex-E CADFluidClari CAD

Type: Virvelkammer
Modus: Tørroppstilt
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN200 - DN400 (innløp)
Kapasitet: 10 - ca 240 l/s
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg, Overløp
Egenskaper: Konstant vannføring, elektronisk styring
Les mer om FluidVortex-E..

FluidClari CAD

Type: Strupeventil - automatisk
Modus: Tørroppstilt
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN150 - DN300
Kapasitet: 5 - ca 190 l/s
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg, Overløp
Egenskaper: Konstant vannføring, elektronisk styring
Les mer om FluidShort-E..

FluidMID CADFluidClari CAD

Type: Måle- og reguleringsstasjon
Modus: Innfelling
Medium: Overvann, Avløpsvann

Dimensjon: DN150 - DN800
Kapasitet: 2 - 2190 l/s
Materiale: 304 rustfritt
Anvendelse: Avløpsnettet
Egenskaper: Konstant vannføring, elektronisk styring, nøyaktig måling
Les mer om FluidMID..

FluidClari CAD

Type: Virvelkammer - Demo
Modus: Tørroppstilt
Medium: Springvann

Dimensjon: DN10mm (innløp)
Kapasitet: 30 ml/s ved 15cm trykk
Materiale: Plast
Anvendelse: Lek og morro
Egenskaper: Liten vannføring, Gratis
Les mer om FluidMini..