FluidCon SUn

Type: Virvelkammer - konisk
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann
Dimensjon: D200 - D1000 utløp
Kapasitet: ca 6 - 750 l/s ved 1,5m trykk
Materiale: GRP, PUR
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg, Sedimenteringsanlegg
Egenskaper: Tilpasset løsning, tillater montering i kumbunn

Driftssikker

Ingen bevegelige deler og stort strømningstverrsnitt gir lav risiko for tilstopping og sikker drift. Helt korrosjonsfrie materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

Tilpasset mengderegulator med dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Muliggjør enkel og rimelig mengdemåling.

Stor kapasitet

Mengderegulatoren kan håndtere store vannmengder og tillater montering i bunn av kum eller fordrøyningsmagasin.

Et overbelastet avløpsnett fører til kjelleroversvømmelser og forurensning gjennom overløpsutslipp og gatesandfang. En egnet mengderegulator gir god kontroll på vannmengder og vannføringer (hydraulisk kontroll), og bidrar til å redusere risikoen for overbelastning.

Fordrøyningsanlegg: Begrensning eller utjevning avtilførselen av overvann til avløpsnettet ved nedbør og snøsmelting, krever regulering av vannføringen ut fra magasinet. Egenskapene til mengderegulatoren er avgjørende for anleggets funksjon og drift.

Sedimenteringsanlegg: En god mengderegulator hindrer overbelastning, gir optimale sedimenteringsforhold og øker virkningsgraden.

FluidCon SUn er et nøyaktig, tilpasset og våtoppstilt virvelkammer for overvann, og er spesielt utviklet for middels til store vannføringer. FluidCon Sun har et stort strømningstverrsnitt. Åpningen er typisk 4-5 ganger så stor som et tradisjonelt strupet utløp ved like rammebetingelser. Dette reduserer risikoen for tilstopping og gir sikker drift. FluidCon SUn er hydraulisk testet, og leveres med kapasitetsgaranti. Virvelkammeret skreddersys prosjektets krav til vannføring og trykk. FluidCon er et liggende virvelkammer, som kan monteres i bunnen av kummen.

FluidCon SUn

FluidCon SUn Type F med buet monteringsplate.

FluidCon SUn

FluidCon SUn type F med buet monteringsplate.

FluidCon SUn type P med monteringsplate.