FluidHose SDn

Type: Slangestruper

Modus: Våtoppstilt

Medium: Overvann

Dimensjon: DN50 - DN250

Kapasitet: 1,3 - ca 75 l/s ved 2,5m trykk

Materiale: GRPE, PVC

Anvendelse: Fordrøyningsanlegg

Egenskaper: Tilpasset løsning, konstant vannføring, med by-pass

Driftssikker

Ingen mekaniske bevegelige deler og stort strømningstverrsnitt gir lav risiko for tilstopping og sikker drift. Korrosjonsbestandige materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Den tilpasses ønsket vannføring.

Reduserte kostnader

Tilnærmet konstant vannføring reduserer nødvendig magasinvolum.

FluidHose SDn er en tilpasset mengderegulator. FluidHose, eller slangestruperen, er basert på «Bernoulli-effekten». Regulatoren har ett fleksibelt strømningstverrsnitt som snevres inn når vannhastigheten øker. Dette gir en tilnærmet konstant vannføring, og optimal utnyttelse av magasinvolumet. Funksjonen gir stort strømningstverrsnitt og motvirker tilstopping FluidHose leveres komplett for montering mot utløpet i regulatorkummen. FluidHose leveres med glideplate, glideramme og hendel, som muliggjør enkel heving av mengderegulatoren til bakkenivå. Dette gir også en innebygget by-passmulighet.