FluidHose SDn

Type: Slangestruper
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann
Dimensjon: DN50 - DN250
Kapasitet: 1,3 - ca 75 l/s ved 2,5m trykk
Materiale: GRPE, PVC
Anvendelse: Fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Tilpasset løsning, konstant vannføring, med by-pass

Driftssikker

Ingen mekaniske bevegelige deler og stort strømningstverrsnitt gir lav risiko for tilstopping og sikker drift. Korrosjonsbestandige materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

Dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Den tilpasses ønsket vannføring.

Reduserte kostnader

Tilnærmet konstant vannføring reduserer nødvendig magasinvolum.

Et overbelastet avløpsnett fører til kjelleroversvømmelser og forurensning gjennom overløpsutslipp og gatesandfang. En egnet mengderegulator gir god kontroll på vannmengder og vannføringer (hydraulisk kontroll), og bidrar til å redusere risikoen for overbelastning.
Fordrøyningsanlegg: Begrensning eller utjevning av tilførselen av overvann til avløpsnettet ved nedbør og snøsmelting, krever regulering av vannføringen ut fra magasinet. Egenskapene til mengderegulatoren er avgjørende for anleggets funksjon og drift.
Sedimenteringsanlegg: En god mengderegulator hindrer overbelastning, gir gunstige sedimenteringsforhold og øker virkningsgraden.

FluidHose SDn er en tilpasset mengderegulator. FluidHose, eller slangestruperen, er basert på «Bernoulli-effekten». Regulatoren har ett fleksibelt strømningstverrsnitt som snevres inn når vannhastigheten øker. Dette gir en tilnærmet konstant vannføring, og optimal utnyttelse av magasinvolumet. Funksjonen gir stort strømningstverrsnitt og motvirker tilstopping FluidHose leveres komplett for montering mot utløpet i regulatorkummen. FluidHose leveres med glideplate, glideramme og hendel, som muliggjør enkel heving av mengderegulatoren til bakkenivå. Dette gir også en innebygget by-passmulighet.

FluidHose under testing i lab.

FluidHose SDn klar til montering.

FluidHose er også tilgjengelig som tørroppstilt (SDt).