FluidMini

Type: Virvelkammer - Demo
Modus: Tørroppstilt
Medium: Springvann
Dimensjon: DN10mm
Kapasitet: 30 ml/s ved 15cm trykk
Materiale: Plast
Anvendelse: Lek og moro
Egenskaper: Liten vannføring, Gratis

Lærerrik

Se og Lær hvordan et virvelkammer fungerer.

Enkel

Kan brukes overalt der det er tilgang til vann.

Gratis

Vi deler gjerne ut våre demomodeller. Kontakt oss!.

Vår demonstrasjonsmodell FluidMini har en målestokk tilsvarende 1:20 av UFT-FluidCon Type SU DN 200 og er kalibrert i UFT sitt hydrauliske laboratorium. Virvelkammerets funksjon kan enkelt demonstreres. Enten ved å holde den under springen eller ved å koble den til en hageslange med liten dimensjon. Les mer i Produktinformasjonen.