FluidVertic STD

FluidVertic PUR CAD2

Type: Virvelkammer - vertikalt - standardisert
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann
Dimensjon: DN110 og DN160 (utløp)
Kapasitet: 0,5 - 5,0 l/s ved 1,2m trykk
Materiale: Polyuretan (PUR)
Anvendelse: Sandfang og små fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Standardiserte modeller, dykket innløp

Driftssikker

Ingen bevegelige deler og stort strømningstverrsnitt gir lav risiko for tilstopping og sikker drift. Helt korrosjonsfrie materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

FluidVertic STD har dokumentert nøyaktighet. Vi gir kapasitetsgaranti!.

Enkel montering

Kompakt og lav vekt gjør håndtering enkel. Tilkobling til standard PVC muffe.

Et overbelastet avløpsnett fører til kjelleroversvømmelser og forurensning gjennom overløpsutslipp og gatesandfang. En egnet mengderegulator gir god kontroll på vannmengder og vannføringer (hydraulisk kontroll), og bidrar til å redusere risikoen for overbelastning.
Fordrøyningsanlegg: Begrensning eller utjevning av tilførselen av overvann til avløpsnettet ved nedbør ogsnøsmelting, krever regulering av vannføringen ut fra magasinet. Egenskapene til mengderegulatoren er avgjørende for anleggets funksjon og drift.
Sandfang: En mengderegulator kan hindre overbelastning, og dermed øke virkningsgraden til sandfanget.

FluidVertic STD er et standardisert virvelkammer for overvann. Det utviklet for små vannføringer, og dekker det typiske kapasitetsområdet for små nedslagsfelt. Virvelkammeret er våtoppstilt og monteres på utløp i kum eller direkte i fordrøyingsmagasin. Det dykkede innløpet fungerer som en vannlås og reduserer risikoen for tilstopping. Virvelkammeret leveres med kapasitet i henhold til datablad, og sørger for nøyaktig regulering av vannføringen. Standardisert løsning innebærer kort leveringstid og lav pris.

FluidVertic i PE-kum