FluidVertic VSU

Type: Virvelkammer - vertikalt
Modus: Våtoppstilt
Medium: Overvann
Dimensjon: DN100 - DN400
Kapasitet: 0,4 - ca 45 l/s ved 1,2m trykk
Materiale: GRP, PUR
Anvendelse: Sandfang og fordrøyningsanlegg
Egenskaper: Tilpasset løsning, dykket innløp

Driftssikker

Ingen bevegelige deler og stort strømningstverrsnitt gir lav risiko for tilstopping og sikker drift. Helt korrosjonsfrie materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

Tilpasset mengderegulator med dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Muliggjør enkel og rimelig mengdemåling.

Enkel montering

Lav vekt gjør håndteringen enkel. Med monteringsplate eller tilkobling til standard PVC muffe.

Et overbelastet avløpsnett fører til kjelleroversvømmelser og forurensning gjennom overløpsutslipp og gatesandfang. En egnet mengderegulator gir god kontroll på vannmengder og vannføringer (hydraulisk kontroll), og bidrar til å redusere risikoen for overbelastning.

Fordrøyningsanlegg: Begrensning eller utjevning avtilførselen av overvann til avløpsnettet ved nedbør og snøsmelting, krever regulering av vannføringen ut fra magasinet. Egenskapene til mengderegulatoren er avgjørende for anleggets funksjon og drift.

Sandfang: En mengderegulator kan hindre overbelastning, og dermed øke virkningsgraden til sandfanget.

Sedimenteringsanlegg: En god mengderegulator hindrer overbelastning, gir optimale sedimenteringsforhold og øker virkningsgraden.

FluidVertic VSU er en tilpasset løsning, og vårt mest anvendte virvelkammer for overvann. Virvelkammeret er våtoppstilt og monteres på utløp i kum eller direkte i fordrøyingsmagasin. Kapsitetsområdet dekker de vanligste behov. Det dykkede innløpet fungerer som en vannlås og reduserer risikoen for tilstopping. Virvelkammeret leveres ferdig tilpasset, og sørger for nøyaktig og driftssikker kontroll av vannføringen fra fordrøyningsanlegget eller i sandfanget.

FluidVertic VSU, type P, i PE kum med terksel

FluidVertic VSU, type P, med monteringsplate

FluidVertic VSU, type F, i betong kum

FluidVertic VSU, montert i GRP fordrøyningsmagasin