FluidVertic VSU

Type: Virvelkammer - vertikalt

Modus: Våtoppstilt

Medium: Overvann

Dimensjon: DN100 - DN400

Kapasitet: 0,4 - ca 45 l/s ved 1,2m trykk

Materiale: GRP, PUR

Anvendelse: Sandfang og fordrøyningsanlegg

Egenskaper: Tilpasset løsning, dykket innløp

Driftssikker

Ingen bevegelige deler og stort strømningstverrsnitt gir lav risiko for tilstopping og sikker drift. Helt korrosjonsfrie materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

Tilpasset mengderegulator med dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Muliggjør enkel og rimelig mengdemåling.

Enkel montering

Lav vekt gjør håndteringen enkel. Med monteringsplate eller tilkobling til standard PVC muffe.

FluidVertic VSU er en tilpasset løsning, og vårt mest anvendte virvelkammer for overvann. Virvelkammeret er våtoppstilt og monteres på utløp i kum eller direkte i fordrøyingsmagasin. Kapsitetsområdet dekker de vanligste behov. Det dykkede innløpet fungerer som en vannlås og reduserer risikoen for tilstopping. Virvelkammeret leveres ferdig tilpasset, og sørger for nøyaktig og driftssikker kontroll av vannføringen fra fordrøyningsanlegget eller i sandfanget.