FluidVertic VSU - Datablad

Anbefalte kapasitetsområder - Diagrammer
D1: 0 - 11 l/s
D2: 11 - 35 l/s
D3: 35 - 80 l/s

Modelloversikt med hovedmål
Type P (PVC spiss)
Type F (Monteringsplate)

Kurvene under viser opp til 5,0m trykkhøyde. For kapasitet ved større trykkhøyder, kontakt MFT.

D1: Anbefalte modeller 0-11 l/s

D2: Anbefalte modeller 11-35 l/s

D3: Anbefalte modeller 35-80 l/s

Type P: Modelloversikt

Produktnr/utløp øDb min 1)Dk minDm minInnløp DNace 
VSU6DN040P-110110 pvc250100040040320360170Relativt lite strømningstverrsnitt.
Tiltak for å hindre større partikler
å nå mengderegulatoren bør vurderes.
VSU6DN050P-110110 pvc350100040050375425195
VSU6DN065P-110110 pvc400100050065460545220
VSU6DN065P-160160 pvc400100050065460545260
VSU6DN080P-160160 pvc500100060080550625310
VSU4DN080P-160160 pvc420100050080400485240
VSU4DN080P-200200 pvc420100050080400485260
VSU4DN100P-160160 pvc5001000600100480595280
VSU4DN100P-200200 pvc5001000600100480595320
VSU4DN125P-200200 pvc6001200650125580720340
VSU4DN125P-250250 pvc6001200650125580720340
VSU4DN150P-250250 pvc7001200800150680850380
VSU4DN150P-315315 pvc7001200800150680850450
VSU4DN200P-315315 pvc900140010002008801125550
VSU4DN200P-400400 pvc900140010002008801125580
Anmerkning 1): Oppgitte "b min" er minimum avstand. Ved fastsettelse av høyden "b", bør forventet tilførsel av sand/slam og ønsket tømmefrekvens vurderes. Ved mangel av eventuelle oppstrøms sandfang bør "b" økes utover angitte «b min». Et lite slamvolum vil medføre behov for hyppigere tømming for å unngå tilstopping.

Type F: Modelloversikt

Produktnr/utløp øDb min 1)Dk minDm minInnløp DNace 
VSU6DN025F-100100250100060025300300160 Lite strømningstverrsnitt.
Tiltak for å hindre partikler
å nå mengderegulatoren og
regelmessig driftsrutiner anbefales
VSU6DN030F-100100250100060030300300230
VSU6DN040F-100100250100060040310350180Relativt lite strømningstverrsnitt.
Tiltak for å hindre større partikler
å nå mengderegulatoren bør vurderes.
VSU6DN050F-100100350100060050390440230
VSU6DN065F-100100400100060065510570300
VSU6DN065F-150150400100060065510570300
VSU6DN080F-150150500100065080630700360
VSU6DN080F-200200500100065080630700360
VSU4DN080F-150150420100060080390480290
VSU4DN080F-200200420100060080390480290
VSU4DN100F-1501505001000600100490600310
VSU4DN100F-2002005001000600100490600310
VSU4DN125F-2002006001000650125610740360
VSU4DN125F-2502506001000650125610740360
VSU4DN150F-2502507001200800150740860440
VSU4DN150F-3003007001200800150740860450
VSU4DN200F-300300900140010002009801140580
VSU4DN200F-400400900140010002009801140580
Anmerkning 1): Oppgitte "b min" er minimum avstand. Ved fastsettelse av høyden "b", bør forventet tilførsel av sand/slam og ønsket tømmefrekvens vurderes. Ved mangel av eventuelle oppstrøms sandfang bør "b" økes utover angitte «b min». Et lite slamvolum vil medføre behov for hyppigere tømming for å unngå tilstopping.