FluidVortex-R

Type: Virvelkammer - åpent
Modus: Tørroppstilt
Medium: Overvann
Dimensjon: DN100 innløp
Kapasitet: ca 1 - 10 l/s ved 1,0m trykk
Materiale: PE, PP, PVC
Anvendelse: Infiltrasjonsanlegg og fordrøyning
Egenskaper: Tilpasset løsning, integrert overløp

Driftssikker

Ingen bevegelige deler og åpen løsning forenkler drift og vedlikehold. Korrosjonsfrie materialer gir lang levetid.

Kapasitetsgaranti

Tilpasset mengderegulator med dokumentert nøyaktighet og kapasitetsgaranti! Muliggjør enkel og rimelig mengdemåling.

Maksimal infiltrasjon

Sørger for at infiltrasjonskapasiteten utnyttes maksimalt når tilrenningen er større enn utslippstillatelsen.

Et bærekraftig prinsipp ved overvannshåndtering er å håndtere mest mulig av vannet lokalt. Ved å infiltrere regnvannet i grunnen i, opprettholdes den naturlige avrenningen fra området i størst mulig grad etter utbygging. Dermed reduseres belastningen på nedstrøms ledningsnett og resipienter.

Infiltrasjonskapasiteten varierer fra områder med leire og fjell til områder med morenemasser. Det vannet som ikke lar seg infiltrere, fordrøyes lokalt. Grøfter og søkk sørger for transport og fordrøyning på overflaten. Supplerende fordrøyningsmagasin kan etableres under bakken. Underliggende drensledning fanger opp vannet som ikke infiltreres, og fører det fram til mengderegulatoren FluidVortex-R.

 
FluidVortex-R er et virvelkammer, som dekker flere funksjoner.
• begrenser vannføringen fra feltet og reduserer belastning på nedstrøms anlegg eller resipient.
• sørger for å utnytte mest mulig av infiltrasjonskapasiteten når tilrenningen er større enn utslippstillatelsen.
• avlaster gjennom det integrerte overløpet når infiltrasjonskapasiteten overskrides og fordrøyningsvolumet er fullt.

FluidVortex-R er et nøyaktig, tørroppstilt virvelkammer for overvann, og er spesielt utviklet for små vannføringer. Mengderegulatoren kjennetegnes ved den enkle og åpne konstruksjonen, som gir god tilgang for inspeksjon og vedlikehold. I likhet med våre øvrige virvelkammere er strømningstverrsnittet typisk 4-5 ganger så stor som et tradisjonelt strupet utløp ved like rammebetingelser. Dette reduserer risikoen for tilstopping. FluidVortex-R er hydraulisk testet, og leveres med kapasitetsgaranti.

FluidVortex-R type P.

FluidVortex-R i stål.

FluidVortex-R i GRP kum