MFT Kummer

GRP kum CAD

Type: Kum - prefabrikkert

Medium: Overvann, Spillvann, Fellesystem

Dimensjon: D-1000 - D-3500

Materiale: GRP

Egenskaper: Prefabrikkert og ferdig utrustet, lav vekt

Reduserte driftskostnader

Glatt overflate og avrundet kumbunn reduserer vedlikeholdsbehovet og forenkler rengjøring.

Enkel installasjon

Ferdig utrustet og lav vekt forenkler og reduserer installasjonstiden.

Optimal løsning

Kummene tilpasses ønsket funksjon.

Vi tilbyr en rekke prefabrikkerte kummer i GRP til alle formål innenfor avløpsteknikken. De leveres ferdig med ønsket utrustning. Kummene er svært driftsvennlige. Den glatte overflaten og avrundet kumbunn reduserer vedlikeholdsbehovet og forenkler rengjøring. Våre prefabrikkerte virvelkammerkummer egner seg svært godt sammen med våre prefabrikkerte overløp.

Installasjonseksempel

GRP kum 4

Virvelkammerkum.

FluidVortex-R CAD

Kum for FluidVortex-R .

 

Fordelningskum

Fordelingskum/Overløpskum.

 

FluidSep 3

GRP virvelkammerkum i kombinasjon med overløpet FluidSep.

Sideoverløp 3

GRP virvelkammerkum i kombinasjon med MFT sideoverløp.


Virvelkammerkum med by-pass.
  

 

Prinsippskisse av MFT-tverroverløp og MFT-virvelkammerkum.