MFT Tverroverløp Datablad

Våre prefabrikkerte tverroverløp leveres ferdig utrustet, og klar til installering. Generelt vil et overløp med størrelse DN passe et rørstrekk med samme dimensjon eller mindre. Overløpene leveres med hydraulisk rapport. Vi tilbyr tilpassede løsninger eller følgende standardiserte modeller:

 InnløpUtløp overløpType stuss DNi og DnoDiameterLengdeTerskel-høydeMaksimalDim. partikkel-avskillingOpp-stuvning ved Qmaks
anmerkning1)2)3)4)6)5)
ProduktnrDNiDNoBLHtQmaksQdimhim
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(l/s)(l/s)(mm)
T12DN400400400PVC1200380048014035240
T14DN500500500PVC1400460060025065310
T20DN600600600GRP20005500720420100390
T24DN800800800GRP24008000960800200480
T30DN100010001000GRP3000940012001200360510

1) For å sikre fritt overløp ved maks vannføring, er dimensjon utløp overløp, DNo, lik innløpsdimensjon, DNi. Det kan installeres overgang til mindre rørdimensjon, forutsatt at «fritt overløp» oppnås ved Qmaks.

2) Tilkoblingsstusser kan tilpasses. Hvis ikke annet er spesifisert, leveres overløpet med stusser ihht tabellen over. Merk: På GRP stusser tilsvarer DN innvendig diameter.

3) Overløpet skal legges med 10 ‰ fall. Terskelhøyden, Ht, er høydeforskjell mellom bunn innløp overløp, Ni, og terkselnivå, Nt, forutsatt 10 ‰ fall.

4) Beregnet maksimal vannføring ved «fritt overløp» (uten oppstuvning over terskel). Forutsetter: dimensjon utløp overløp (DNo) lik dimensjon innløp (DNi), terskel type FluidWing, fritt utløp overløp, videreført vannføring, Qv lik 10% av maks vannføring, Qmaks.
Økt dimensjon utløp overløp (DNo) eller implementering av 2 utløp overløp kan øke makskapasiteten.

5) Totalt trykknivå oppstrøms innløp – høyde over terskelnivå, Nt.

6) Forutsetter dimensjonering av overløpet i henhold til VA-miljøblad nr 74, K = 1,5.

Dimensjon videreført, DNv:
Dimensjon tilpasses nedstrøms anlegg eller tilhørende mengderegulator. Det leveres normalt PVC spiss, dim 150-400.