DPOS – Nivåregulator

Regulerbar terskel og stengeluke

Anvendelse: Basseng, dammer, regnbed
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Kombinert stengning og trinnløs regulering av terskelnivå
Kapasitet: tilpasses
Materiale: HDPE, 316

DPOS gir full fleksibilitet. Den er utstyrt med to spindelopererte luker, som muliggjør trinnløs regulering av terskelnivå/vannivå, samtidig som den tillater full gjennomstrømning og tømming av oppstrøms basseng. Med DPOS kan terskelnivået reguleres trinnløst mellom et minimum og maksimum nivå. Luken opereres på samme måte som våre MFT-stengeluker vha av en roterende spindel (normalt ikke-stigende). Den kan leveres med T-håndtak, ratt , gir eller aktuatorer. Standardmodellene er tilpasset oppstrøms montering, men kan også leveres med pakningssystem for nedstrøms installasjon. DPOS tilpasses aktuelle installasjon.

Funksjon

Terskelen og oppstrøms vannivå kan reguleres mellom et minimumnivå (Hmin) og maks nivå (Hmaks). Ved å heve begge lukene oppnås et stort strømningstverrsnitt slik at vannet kan renne fritt.

Installasjonseksempel