Fleksibel avlastningsterskel

Anvendelse: Nødoverløp og dammer
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Liten oppstuvning, stor kapasitet, tilpasset lengde
Kapasitetsområde: 300 - 600 l/(s m)
Materiale: 304 rustfritt

FluidBend er en selvregulerende terskel. Fleksibilteten i stålet sørger for bevegeligheten. Ved stigende vannivå vil terskelen senkes og slippe på mer vann. Dermed minimeres oppstuvningen og kapasiteten øker. FluidBend sikrer derfor god kapasitet samtidig som den tar liten plass. FluidBend tilpasses aktuelle prosjekt og kan installeres i kombinasjon med en skumskjerm. Den kan også utstyres med integeret tilbakeslagssikring. Egner seg godt for nødoverløp på ledningsnettet og renseanlegg. Med FluidBend reduseres risiko for oppstrøms oversvømmelser og vanninntregning fra nedstrøms resipient.

Driftssikker

Utnytter fleksibiliteten i stålet. Ingen mekanisk bevegelige deler gir sikker drift.

Tilpasset

Dokumentert nøyaktighet. Den tilpasses ønsket vannføring og tilgjengelig plass.

Lav totalkostnad

Gir effektiv avlastning og liten oppstuvning på kort terksel. Krever mindre plass enn tradisjonelle terskler.

Funksjon

Oppstuvning over FluidBend sammenlignet men tradisjonell fast terskel

FluidBend kan utstyres med integrert beskyttelse mot tilbakeslag. Terkslen leveres da med en "øvre del". Enheten monteres i en slisse i kumvegg.


 Typisk oppsutvning terskeltyper


Med effektive terskler kan terskellengden reduseres samtidig som oppstrøms vannivå blir mindre. Dermed unngås oppstrøms kjelleroversvømmelser.


Med effektive terskler kan terskellengden reduseres samtidig som terskelnivået heves. Dermed reduseres risiko for nedstrøms vanninntregning ved flom eller flom.

Installasjonseksempel

FluidBend 2
FluidBend med integrert tilbakeslagssikring.

FluidBend

FluidBend med åpen terskel.

FluidBend i et åpent anlegg.