Fjærbelastet avlastningsterskel

Anvendelse: Nødoverløp og dammer
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Svært liten oppstuvning, stor kapasitet, tilpasset lengde
Kapasitetsområde: 300 - 700 l/(s m)
Materiale: 304 rustfritt

FluidFlap er en selvregulerende terskel. Kalibrerte fjærer sørger for bevegeligheten. Ved stigende vannivå vil terskelen senkes og slippe på mer vann. Dermed minimeres oppstuvningen og kapasiteten øker. Med FluidFlap oppnås svært høy kapasitet selv over små terksellengder. FluidFlap tilpasses hvert prosjekt og kan installeres i kombinasjon med en skumskjerm. Den kan også utstyres med integrert tilbakeslagssikring og funksjon for registrering av overløpsmengde.

FluidFlap CAD

Funksjon

Oppstuvning FluidFlap sammenlignet med en tradisjonell fast terskel.

FluidFlap kan utstyres med integrert beskyttelse mot tilbakeslag. Terskelen leveres da med en "øvre del". Enheten monteres i en slisse i kumvegg.

 
Typisk oppsutvning terskeltyper. Med en effektiv terskel kan terskellengden reduseres vesentlig.

Med effektive terskler kan terskellengden reduseres samtidig som oppstrøms vannivå blir mindre. Dermed unngås oppstrøms kjelleroversvømmelser.

Med effektive terskler kan terskellengden reduseres samtidig som terskelnivået heves. Dermed reduseres risiko for nedstrøms vanninntregning ved flom eller flom.

FluidFlap kan også bidra til å øke effektivt sedimenteringsvolum.

Installasjonseksempel

FluidFlap
FluidFlap med integrert tilbakeslagssikring.

FluidFlap 2

FluidFlap med åpen terskel og skumskjerm.

FluidFlap 3

FluidFlap i overløpsdrift.