Luftregulert hevert

Anvendelse: Nødoverløp og dammer
Bruksområde: Overvann, Spillvann og Fellessystem
Egenskaper: Liten oppstuvning, stor kapasitet
Kapasitetsområde: ca 20 - 7000 l/s
Materiale: 304 rustfritt

FluidSiph er en nivåregulator som utnytter "hevert-prinsippet", og sørger for liten oppstuvning selv ved store vannføringer. FluidSiph krever høydeforskjell mellom terskel og nedstrøms utløp, men bygger lite i horisontalplanet. Nivåregulatoren er uten bevegelige. Dette sørger for sikker drift.

FluidSiph CAD

Driftssikker

Uten bevegelige deler sørger for sikker og enkel drift.

Tilpasset

Dokumentert nøyaktighet. Den tilpasses ønsket vannføring og tilgjengelig plass.

Lav totalkostnad

Gir effektiv avlastning og liten oppstuvning på kort terksel. Krever mindre plass enn tradisjonelle terskler.

Funksjon

 

FluidSiph utnytter hevert-prinsippet. Enheten er bygget rundt en S-formet kanal. Når oppstrøms vannivå når terskelkanten, renner vannet gjennom et lufterør som setter i gang heverten i hovedkanalen.
 

Oppstrøms vannivå (h1) under terskelnivå - ingen avlastning

Oppstrøms vannivå når terskelnivå - avlastning starter.

Vannføringen gjennom ventilasjonsrøret setter i gang "heverten".

Heverten etablert. Full avlastning.

Nivåregulator funksjon

 

Oppstuvning terskeltyper
 

Eksempel