PKLS – Nivåregulator

Regulerbar klaffeterskel

Anvendelse: Basseng, dammer, regnbed
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Regulerbar, roterende
Kapasitet: 0-1250mm terskelnivå endring
Materiale: HDPE, 316

PKLS er en regulerbar terksel. Terskelen er utformet som en roterbar klaff, og sørger for enkel endring av terskelnivå/vannivå. .PKLS er et kompakt system som bygger lite i høyden. 4 modeller, med ulike innstillingsområder, er tilgjengelige. Den leveres i tilpasset lengde. Korrosjonsfrie og korrosjonsbestandige materialer sikrer enkel drift og lang levetid.

Funksjon

PKLS er bygget om en roterende klaffeterksel. Med tannkransene i hver ende av terskelen kan terskelnivået heves eller senkes ved hjelp av et betjeningsratt eller aktuator.

Installasjonseksempel