PKS – Nivåregulator

Stengeluke med terskel

Anvendelse: Basseng, dammer, regnbed
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Fast terskelnivå med by-pass
Kapasitet: tilpasses
Materiale: HDPE, 316

PKS er en stengeluke, der øvre kant av luken utgjør en fast terskel. Over luken er det en åpning der vannet kan passere. Luken kan åpnes hvis det er behov for å la vannet strømme fritt (ingen terskel) og tømme oppstrøms anlegg. Luken opereres på samme måte som våre MFT-stengeluker vha av en roterende spindel (normalt ikke-stigende). Den kan leveres med T-håndtak, ratt , gir eller aktuatorer. Standardmodellene er tilpasset oppstrøms montering, men kan også leveres med pakningssystem for nedstrøms installasjon.

Funksjon

PKS er bygget som en stengeluke. Det som skiller er den åpne overdelen som lar vannet strømme fritt over terskelen. Når luken er i nedre posisjon, utgjør den en barriere der øvre definerer terskelnivået. Når luken heves kan vannet fritt passere under luken.

Installasjonseksempel

PKS luken i nedre posisjon - terksel aktiv

PKS-luker i øvre posisjon - vannet renner fritt under luken.