POS – Nivåregulator

Regulerbar terskel

Anvendelse: Basseng, dammer, regnbed
Bruksområde: Overvann
Egenskaper: Trinnløs regulering av terskelnivå
Kapasitet: tilpasses
Materiale: HDPE, 316

POS er en stengeluke, der øvre kant av luken utgjør en fast terskel. Over luken er det en åpning der vannet kan passere. Med POS kan terskelnivået reguleres trinnløst mellom et minimum og maksimum nivå. Luken opereres på samme måte som våre MFT-stengeluker vha av en roterende spindel (normalt ikke-stigende). Den kan leveres med T-håndtak, ratt , gir eller aktuatorer. Standardmodellene er tilpasset oppstrøms montering, men kan også leveres med pakningssystem for nedstrøms installasjon. POS tilpasses aktuelle installasjon.

Funksjon

POS er bygget som en stengeluke. Terskelen og oppstrøms vannivå kan reguleres mellom et minimumnivå (Hmin) og maks nivå (Hmaks). Den leveres i flere utførelser og tilpasses hver installasjon.

Installasjonseksempel